Brigáda na čistenie chodníka – zámkovej dlažby na novom cintoríne

Obyvatelia Zázrivej organizujú brigádu na čistenie chodníka – zámkovej dlažby na novom cintoríne. Stretneme sa 10.06.2023 t.j. sobota o 08:00 pri starom kostolíku. Doneste si so sebou vedro, nožík – orezávatko na sadrokartón. Bližšie informácie na mobilnom čísle 0908 696 681. Ďakujeme.