Ďakujeme – 2. brigáda pri čistení chodníkov na cintoríne

Ďakujeme všetkým za účastníkom brigády, ktorá sa konala 17.06. 2023 pri čistení chodníkov na cintoríne.

Veľká vďaka patrí:
Jankovi Markovi
Jankovi Škutovi
Katke Cingelovej
Katke Krškovej
Lackovi Krškovi
Jožkovi Matúšovi
Žofke Matúšovej
Milotke Žúborovej
Majke Kôpkovej
Zuzke Timanovej
Elenke Zubajovej
Ľudke Bellovej
Martuške Foltýnovej
Alenke Majdišovej
Jankovi Majdišovi
Jožkovi Kazárikovi
Elenke Karcolovej
Jankovi Piklovi
Monike Macekovej
Ľubovi Jurčíkovi
Gitke Jurčíkovej
Terčke Smiškovej
Martinke Mahútovej
Martuške Mahútovej
Janke Mahútovej
Palkovi Mahútovi
Palovi Molíkovi – za úpravu živého plota a rodine Janka Majdiša za pokosenie a zhrabanie farskej záhrady.

Zároveň chceme poprosiť dobrovoľníkov, ktorí majú počas týždňa chuť a čas – môžu pokračovať v čistení chodníkov na cintoríne.