Carneval Slovakia Žilina – oznam pre masky

Obecný úrad Zázrivá pozýva všetkých, ktorí majú záujem zúčastniť sa 17.2.2012 fašiangového sprievodu v Žiline, aby sa prišli zapísať do kultúrneho domu k p. Papalovej alebo na č.t. 0907 476 063, 043 5896138 do stredy 8.2.2012. Každý účastník fašiangového sprievodu dostane 14 €, jedlo, odvoz a dovoz zabezpečený.