CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM

Dňa 5. júna 2019 sa v dopoludňajších hodinách v priestoroch obecnej knižnice uskutoční stretnutie žiakov 1.stupňa pod názvom Celé Slovensko číta deťom. Jedná sa o Piaty týždeň čítania deťom v Slovenskej republike v rámci projektu 3. – 9. júna 2019.

Hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého.