Čitateľské dielne v našej knižnici

Čitateľské dielne v našej knižnici

Dňa 21.03.2016 sa v Obecnej knižnici v Zázrivej uskutočnia podujatia pre  2. stupeň základnej školy. Piataci budú skladať z názvov kníh, bude to  hra s textami. Žiaci 8. ročníka sa potešia podujatiu pod názvom Farebné príbehy– nakreslenie postavy človeka.  Pre deviatakov to bude Noha k nohe -stopovania v básňach Viliama Klimáčka.  Ďalej to budú rôzne čitateľské dielne, hodiny hlasného čítania a oboznámenie sa s novými knižkami.

Čitateľské dielne v našej knižnici