Ďakujeme – 2. brigáda pri čistení chodníkov na cintoríne

Ďakujeme všetkým za účastníkom brigády, ktorá sa konala 08.07. 2023 pri čistení chodníkov na cintoríne.

Veľká vďaka patrí:
Janke Karcolovej
Tonke Gaššovej
Gitke Jurčíkovej
Zuzke Karcolovej
Milke Lášticovej
Betke Fašánkovej
Katke Gaššovej
Izabelke Gaššovej
Lenke Kokoškovej
Ľubke Mahútovej
Mirke Mahútovej
Jankovi Markovi
Elenke Zubajovej
Albínovi Pazderovi
Damiánovi Štyrákovi
Martuške Mahútovej
Janke Mahútovej
Paľkovi Mahútovi

Zároveň ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili brigád v čistení chodníkov na cintoríne. Ešte raz ďakujeme – zvládli sme to spoločne.