Deň úcty k starším

Obec Zázrivá Vás srdečne pozýva na krátky kultúrny program pri príležitosti:

Dňa úcty k starším

15.10.2017 o 12:30 hod v KD
vystúpia deti z MŠ a ZŠ, DFS Zázrivček a Fsk Kýčera

Deň úcty k starším