Deti zo Zázrivej bodovali – Slávnostné vyhodnotenie súťaže MAS

Slávnostné vyhodnotenie súťaže MAS

Deti zo Zázrivej bodovali - Slávnostné vyhodnotenie súťaže MAS

Dňa 17.06. 2014 sa v priestoroch Relaxačno-informačného centra v Terchovej uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie 1. ročníka výtvarnej súťaže “ Naša obec – naša miestna akčná skupina“. Slávnostné vyhodnotenie spojené s vernisážou najlepších výtvarných prác sa začalo o 10. hod. Do kancelárie MAS  sme obdržali celkovo 262 prác. Za prítomnosti odbornej poroty  v zložení Doc.akad.sochár Milan Opálka, Stročková Lucia , Ján Remiš a zamestnancov kancelárie MAS sme vybrali víťazov, i keď to vôbec nebolo ľahké. Udelili sme aj špeciálnu cenu za NÁPAD a TALENT, ocenené budú i kolektívne práce detí a priestorové práce.

Srdečne Vás pozývame na vernisáž, ktorá bude v RIC Terchovec trvať približne 2 týždne.

Deti zo Zázrivej bodovali - Slávnostné vyhodnotenie súťaže MAS

Súťaž bola rozdelená do troch kategórií:
A kategória:  1.-3. ročník
B kategória:  4.-6. ročník
C kategória:  7.-9.ročník
V  B kategórii získala 1. miesto Katarína Teličáková, žiačka 5.A triedy. Kataríne blahoželáme a tešíme sa z úspechu.

Deti zo Zázrivej bodovali - Slávnostné vyhodnotenie súťaže MAS

Deti zo Zázrivej bodovali - Slávnostné vyhodnotenie súťaže MAS

Deti zo Zázrivej bodovali - Slávnostné vyhodnotenie súťaže MAS

Naše kresby zo Zázrivej