Detský skanzen v Zázrivej

Projekt realizovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Obec  Zázrivá v spolupráci  z materským centrom Ovečkovo, za finančnej podpory Žilinského samosprávneho kraja,  zrealizovali prvú časť projektového zámeru Detský skanzen v Zázrivej.

Cieľom projektu je podporiť vzťah detí k prírode a tradíciám, k práci a zodpovednosti prostredníctvom vybudovania Detského skanzenu v Zázrivej a zároveň umožniť deťom zmysluplné trávenie voľného času. Vybudovaním detského skanzenu vytvoríme  v centre obce originálny priestor vhodný pre hru, prácu kultúru aj oddych. Zabezpečíme, aby sa rodiny s deťmi mohli verejne stretávať, spoznávať a vytvárať siete vzájomne nápomocných priateľov. Vytvoríme podmienky na to, aby mamičky na materskej či rodičovskej dovolenke neboli izolované, ale mohli byť v kontakte s ďalšími mamičkami, ktoré zdieľajú rovnaké alebo podobné problémy a ich deti mohli prevažnú časť voľného času tráviť v prírode na čerstvom vzduchu.
Vybraná plocha, na ktorej sa vybuduje detský skanzen sa nachádza v centre obce. K požadovanému účelu bola vyhradená časť od kultúrneho domu po chodník smerom k futbalovému ihrisku.

Zrealizovanie I. etapy projektu:
– terénne úpravy, čistenie pozemku.
– výstavba detského zrubového gazdovského domčeka. Ide o typickú zázrivskú stavbu – domček v akom žili kedysi naši predkovia.
– vedľa domčeka je postavená typickú studňu
– výroba lavičiek a stolov na sedenie  umiestnených do interiéru domčeka aj exteriéru.
– výroba detského pieskoviska.
– výroba vtáčích búdok a maľovanie kameňov „okrúhláčov“, ktoré budú umiestnené v okolí domčeka.

Našim zámerom je, aby toto miesto prispelo k spolupatričnosti a zlepšeniu komunikácie medzi ľuďmi, pričom bude spĺňať aj náučno – poznávaciu funkciu pre deti, pretože jednotlivé architektonické prvky budú zobrazovať ich dedinu – Zázrivú v „mini“ detskom prevedení. Keď už deti nezažijú Zázrivú takú ako bola kedysi, pretože staré stavby postupne nahrádzajú nové, ako aj nový spôsob života, budú sa v nej môcť aspoň hrať, budú mať kultúru svojich predkov aspoň takýmto spôsobom zažitú. Počas realizácie samotného projektu budú deti rozvíjať svoje tvorivé zručnosti a fantáziu, podporí sa ich pozitívny vzťah k prírode, kultúre, tradíciám, umeniu a posilnia sa rodinné väzby medzi rodičmi a deťmi a medzi jednotlivými rodinami navzájom.