Deň úcty k starším

Obec Zázrivá Vás srdečne pozýva na krátky kultúrny program pri príležitosti:

Dňa úcty k starším

27.10.2019 o 12:30 hod. do KD. V programe vystúpia deti z MŠ a ZŠ, Fsk Kýčera a ĽH Zázrivá