DOBROVOĽNÉ TESTOVANIE NA OCHORENIE COVID-19 V OBCI ZÁZRIVÁ

Obec Zázrivá, z dôvodu vládou zavedeného covid automatu, kedy od 08.02.2021 sa občania, ktorí sú zamestnaní a za prácou cestujú, sa musia preukázať potvrdením o negatívnom teste nie starším ako 7 dní, oznamuje svojim občanom, že v obci Zázrivá bude zriadené jedno odberové miesto. Odberové miesto zriadené nasledovne: Dňa 27.02.2021 (SOBOTA) v budove kultúrneho domu v čase od 8:00 do 19:00 s prestávkou od 12:00 do 13:00 hod a 16:30 do 17:00 hod..

Z dôvodu skrátenia času čakania na odber, obec Zázrivá využije online rezervačný systém.

V prípade, že potrebujete pomôcť s registráciou volajte: Mgr. Karol Karcol 0908 941 052. Ďakujeme za Vaše porozumenie.

Rezervačný systémRegistrácia je prístupná do piatku (26.02.2021) obeda 12:00 hod. – Zaregistrovať sa môže iba osoba (nad 15 rokov), ktorá má trvalý pobyt alebo prechodný v obci Zázrivá.
Každá takáto osoba má nárok na jeden termín.
– Vyberte si prosím čas kedy sa chcete otestovať.
– Nižšie potom vyplňte požadované údaje.

Žiadame, aby sa testovania zúčastnili hlavne tí občania, ktorí pre povahu svojej práce musia cestovať a potvrdenie o negatívnom teste od nich žiada zamestnávateľ.

Nasledovné časy odberov (sobota 27.02.2021) rezervácie nie je možné zarezervovať z dôvodov:
– od 12:00 do 13:00 hod. (obedná prestávka)
– od 16:30 do 17:00 hod. (prestávka)
– od 18:00 do 19:00 hod. (testovanie neregistrovaných účastníkov)
.

Na vybrané odberné miesto a na vybraný termín prichádzajte presne. Nie s predstihom, nie s oneskorením. Cieľom je vyhnúť sa čakaniu a zhromažďovaniu ľudí na miestach odberu. Prineste si so sebou občiansky preukaz.

Na konci potvrďte Súhlas s obchodnými podmienkami zaškrtnutím. Osobné údaje uvedené vo formulári budú uchovávané len pre potreby komunikácie a zaslania potvrdenia o rezervácii pre testovanie na COVID 19. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 30 dní. Osobné údaje budú sprístupnené spoločnosti Creative Web, s.r.o., Trnavské mýto 1, Bratislava, ktorá prevádzkuje rezervačný systém. Osobné údaje nebudú poskytnuté do tretích krajín. Právnym základom spracovania osobných údajov je pre plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 ods. 1/e Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/e Zákona 18/2018 Z. z. a aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby v zmysle čl.6 ods. 1/d Nariadenia EÚ (GDPR) a §13 ods. 1/d Zákona 18/2018 Z. z. Kontakt na zodpovednú osobu zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na našej webovej stránke www.zazriva.com.

S pozdravom obec Zázrivá.