DHZ Zázrivá Vás pozýva na Katarínsku zábavu / 2022-11-27

DHZ Zázrivá Vás pozýva na Katarínsku zábavu Kultúrny dom Zázrivá 26.11.2O22 o 19:OO Do tanca a spevu nám bude hrať skupina ATOMIC …a nebude chýbať ani bohatá tombola a občerstvenie Priatelia, tešíme sa na Vás!

NÁVRH – VZN č. 14 – 09/2022 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá / 2022-12-10

NÁVRH – VZN č. 14 – 09/2022 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá v PDF na stiahnutie

Zapálenie prvej adventnej sviece na námestí / 2022-11-27

Obec Zázrivá Vás srdečne pozýva na slávnostné Posvätenie a požehnanie adventného venca a zapálenie prvej adventnej sviece. Stretnutie sa uskutoční na námestí dňa 27.11. 2022. t.j. v nedeľu po 2. svätej omši, kde nám náš duchovný otec posvätí spoločný adventný veniec a zapálime na ňom prvú adventnú sviecu, ktorá symbolizuje nádej. Prajem Vám, nech je […]

NÁVRH – Dodatok č. 10 k VZN obce Zázrivá č. 20-02/2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá / 2022-12-10

NÁVRH – Dodatok č. 10 k VZN obce Zázrivá č. 20-02/2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá v PDF na stiahnutie

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2023 / 2022-12-10

NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2023 – 2025 Príjmová časť rozpočtu v PDF   NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY 2023 – 2025 Výdavková časť rozpočtu v PDF

NÁVRH VZN Obce Zázrivá č. 5 – 13/2022 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá / 2022-12-10

NÁVRH VZN Obce Zázrivá č. 5 – 13/2022 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní okrem dane z nehnuteľností na území obce Zázrivá vo forme PDF na stiahnutie

Návrh VZN č. …/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zázrivá / 2022-12-10

Návrh VZN č. …/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zázrivá vo forme PDF na stiahnutie

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK / 2022-12-05

Pozdravujem vás priatelia, po roku sa k vám znova prihováral ako kontaktná osoba v úžasnom projekte-❤ KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK❤, vlani sme to spolu s vami zvládli excelentne a potešili sme stovky staručký ľudí👴👵 Verím, že aj tento rok rozdáme lásku a radosť prostredníctvom tohoto krásneho projektu. Tým, že lásku rozdávame🧡ju […]

VIANOČNÉ TRHY 2022 / 2022-12-11

Obec Zázrivá Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy dňa: 11.12.2022 v KD program: 12:30 hod. MŠ Zázrivá ,  13:30 hod. ZŠ Zázrivá 14:00 hod. Martin Macek zo Žaškova,  14:30 hod. DFS Zázrivček  a Ľudová hudba zo Zázrivej, 16:00 hod. zasvietenie vianočného stromčeka, starosta obce Zázrivá, Fsk Kýčera.

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2022-12-09

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 09.12.2022 09:30 do: 09.12.2022 16:15, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2022-12-13

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 13.12.2022 07:30 do: 13.12.2022 19:30, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2022-12-12

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 12.12.2022 07:30 do: 12.12.2022 19:30, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2022-12-07

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 07.12.2022 08:30 do: 07.12.2022 15:45, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2022-12-09

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 09.12.2022 07:30 do: 09.12.2022 19:30, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Referendum – Informácie pre voliča / 2023-01-21

Referendum Informácie pre voliča I Dátum a čas konania referenda Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h. II Právo voliť Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou […]

Mesiac úcty k starším / 2022-12-15

Letné dni sa pominuli a pomaličky prichádza október. Príroda začína hýriť najkrajšími farbami jesene. Zlatožltá, červená, hnedá, pomaly sa však vytráca zelená a nahrádza ju sivá. Tak nejako sa aj človeku míňa rôčik za rôčkom, až nastáva jeseň života. Október – mesiac, pre ktorý je príznačné zafarbenie prírody do najkrajšieho šatu plného farieb, posledných teplých […]

Poďakovanie staronový  starosta  Matúš Mních / 2022-12-31

Milí spoluobčania,   rozhodovali sme vo voľbách o tom, kto  bude  ďalšie štyri  roky rozhodovať ako sa bude naša obec ďalej rozvíjať. Svojou účasťou ste potvrdili, že toto rozhodnutie je pre Vás dôležité.  Ďakujem, že napriek nie celkom vhodnému termínu volieb ste prišli  hlasovať. Obzvlášť ďakujem tým, ktorí mi dali svoj hlas a tým potvrdili, že […]

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja / 2022-12-31

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja Podľa § 158 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja výsledky volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu […]

Kompletné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 29. 10. 2022 v Zázrivej / 2022-12-31

Voľby do orgánov samosprávnych krajov konané dňa 29. 10. 2022 v Zázrivej    okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 1068 1012 2080 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 578 524 1102 Počet odovzdaných obálok 574 523 1097 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do […]

Kompletné výsledky komunálnych volieb konané dňa 29. 10. 2022 v Zázrivej / 2022-12-31

Voľby komunálnych volieb konané dňa 29. 10. 2022 v Zázrivej    okrsok č. 1 okrsok č. 2 spolu Počet oprávnených osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 1068 1012 2080 Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 592 527 1119 Počet odovzdaných obálok 591 527 1118 Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva 569 […]

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29.10.2022 / 2022-12-31

V zmysle §190 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, miestna volebná komisia uverejňuje výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a výsledky volieb starostu obce.  Výsledky volieb pre jednotlivých kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Obce Zázrivá konané dňa 29. 10. 2022 v Zázrivej p.č. meno a priezvisko politická strana spolu 1. Janka […]

Komunálne voľby 2022 / 2022-12-31

Aktuálne informácie o voľbách do orgánov samosprávy obcí a voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2022.   Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať 29. októbra 2022. Ich termín oficiálne vyhlásil predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina). Voliči si budú na jeseň vo svojich samosprávach vyberať […]

Zápisnice a Uznesenia zo zasadnutia OZ v Zázrivej zo dňa 29.09.2022 / 2022-12-28

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 29.09.2022 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 29.09.2022,  č.39-59/2022.    

Oznámenie o zániku mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Zázrivá a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát / 2022-12-30

Starosta Obce Zázrivá, v súlade s § 192 ods. 2, zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., oznamuje, že zanikol mandát poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorý bol zvolený vo voľbách do orgánov samosprávy Obce Zázrivá dňa 10.11.2018: Samuelovi Prílepkovi v zmysle § […]

Dodatok č. 9 k VZN obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá / 2023-12-31

Dodatok č. 9 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá Týmto dodatkom sa mení: Príloha č. 1 Dotácia na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy […]

SENIORI, POZOR BUDTE OPATRNÍ nestaňte sa obetou zlodejov a podvodníkov / 2022-12-15

Seniori, nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov! Policajný zbor upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli od nich podvodne vylákať alebo ich okradnúť o celoživotné úspory. […]

Dbajme na rýchlosť v celom areáli školského zariadenia / 2022-12-15

Vážení rodičia detí navštevujúcich ZŠ a MŠ. V rámci zachovania bezpečnosti a zdravia našich detí, Vás žiadame, aby ste pri ceste do školy a škôlky a taktiež zo školy a škôlky, dbali na zníženie rýchlosti v celom areáli školského zariadenia. Buďme ohľaduplní a zodpovední, aby nielen dieťa, ktoré vezieme v aute prišlo do a zo […]

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Zázrivá / 2022-11-27

Obec Zázrivá uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:   p. č. meno, priezvisko titul vek zamestnanie názov politickej strany 1. Michael Bennett   46 r. podnikateľ HLAS […]

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Zázrivej / 2022-11-27

Obec Zázrivá uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva pre jeden volebný obvod obce Zázrivá: Volebný obvod č. 1   p. č. meno, priezvisko titul vek zamestnanie názov […]

Obec Zázrivá organizovala detský vzdelávací denný tábor / 2022-12-18

Obec Zázrivá v spolupráci s Oravským kultúrnym strediskom organizovala detský vzdelávací denný tábor od 8.-13.8.2022 v čase od 8:00 do 16:00 v obci Zázrivá so základňou v kultúrnom dome pre deti vo veku 8-13 rokov .Zážitkový vzdelávací tábor bol venovaný starej vidieckej kultúre, jej zvyklostiam, remeslám  a bežnému životu. Účastníci tábora sa mali možnosť dozvedieť veľa o tradičnom živote na […]

Cenník objemových odpadov uložených vo veľkokapacitných kontajneroch / 2022-12-23

Cena objemových odpadov v zbernom dvore v Zázrivej je daná výškou sumy vyfakturovanej zberovou spoločnosťou,  ktorá zabezpečuje odvoz odpadu z našej obce a vyfakturovanej  sumy za manipuláciu s odpadom externým dodávateľom. Nábytok, matrace, drobný stavebný odpad ako keramika, krytina, obklad atď. –  165,68 €/t. Ľahký izolačný materiál ako polystyrén,  atď. –  20,14€/m3, izolačná vata – 4,03€/m3 Nebezpečné odpady ako oleje, […]

Samoobslužné výdajné miesto Z-BOX je už v prevádzke / 2023-12-31

V obci Zázrivá bol inštalovaný Z-BOX od prepravnej spoločnosti Packeta (Zásielkovňa) a zároveň bola spustená jeho ostrá prevádzka. Z-BOX je samoobslužné výdajné miesto, vďaka ktorému už nemusíte čakať, kým vám zavolá kuriér. Zásielku si vyzdvihnete vtedy, keď máte čas. Samoobslužné výdajné miesto sa nachádza pri budove Kultúrneho domu (Stred 149), je k dispozícii 24 hodín […]

Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2021 / 2022-12-18

zazriva

Pripravili sme na zverejnenie Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2021, vo forme PDF na stiahnutie.    

Dodatok č. 8 k VZN Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá / 2022-12-18

Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá Týmto dodatkom sa mení: Príloha č. 1 Dotácia na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce   […]

Novo otvorená GYNEKOLOGICKÁ ambulancia a AMBULANCIA PEDIATRICKEJ GYNEKOLÓGIE v Terchovej / 2022-12-15

Novo otvorená GYNEKOLOGICKÁ ambulancia a AMBULANCIA PEDIATRICKEJ GYNEKOLÓGIE – Višnovskí s.r.o. v Terchovej ponúka: Komplexnú diagnostiku v gynekológii a pôrodníctve. Máme príjemný a ochotný zdravotnícky personál s dlhoročnými skúsenosťami. Všetky štandardné pôrodnícke a gynekologické vyšetrenia sú plne hradené z verejného zdravotného poistenia. Dátum: od 1. júna 2022 Miesto: Zdravotné stredisko Terchová ulica Sv. Martina 273, […]

PSYCHOLÓG V PODKROVÍ ORAVSKEJ KNIŽNICE / 2022-12-31

ME TU, ABY SME ŤA POČÚVALI. Nevieš kam sa obrátiť a máš pocit, že v tvojej situácii niet východisko? Potrebuješ poradiť a nemáš nikoho s kým by si mohol o svojich problémoch hovoriť? SME TU PRE TEBA. Budeme pozorne počúvať čo ťa trápi a nad čím uvažuješ. Ponúkame ti svoj čas a pozornosť. Ponúkame ti […]

Zverejňujeme výsledky sčítania / 2022-12-18

Sčítanie svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším a najrozsiahlejším štatistickým zisťovaniam. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 nadviazalo na dlhú históriu cenzov na území Slovenska, zároveň znamenalo odchod od tradičného sčítania. Jeho realizácii predchádzala náročná koncepčná a metodická príprava, išlo o prvé plne elektronické a prvé integrované sčítanie v SR. Zverejňujeme výsledky sčítania Zoznámte […]

PLÁN ZASADANÍ OZ V ZÁZRIVEJ NA ROK 2022 / 2022-12-31

Plán zasadaní OZ – 2022:   Pracovné stretnutia poslancov: Obecné zastupiteľstvá: 24. 02. 2022 10. 03. 2022 26.05.2022 09. 06. 2022 08. 09. 2022 22. 09. 2022 24. 11. 2022 08. 12. 2022 Na Obecnom úrade v Zázrivej od:    16.00 hod. (vo  štvrtok)  

Street workout ihrisko Zázrivá / 2022-12-31

Obec Zázrivá získala dotáciu v rámci dotačného systému Žilinského samosprávneho kraja –  Regionálne dotácie 2021 – Orava vo výške  1100,- € na projekt Street workout ihrisko Zázrivá. Cieľom tohto projektu je podporiť mládež v rozvoji telesnej kultúry a fyzických zručností prostredníctvom vybudovania prvého street workout – fitness ihriska v obci Zázrivá. Street workout ihrisko umožní mládeži […]

Schválený rozpočet obce Zázrivá na roky 2022 – 2024 / 2022-12-31

zazriva

Schválený rozpočet na roky 2022 – 2024 – príjmy   Schválený rozpočet na roky 2022 – 2024 – výdaje  

Webová náučná online hra o obci Zázrivá / 2023-12-15

Zahrajte si online spoznávaniu hru o obci Zázrivá. Čakajú Vás v nej štyri otázky. Tie musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu. Spustenie hry je cez odkaz v QR kóde v strede obrázka. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete čítačku QR kódov v mobilnom telefóne. V novších smartfónoch je čítačka zabudovaná priamo […]

ONLINE TURISTICKÁ MAPA MALÁ FATRA / 2022-12-31

Prinášame všetkým nadšencom potulkách po prírode, interaktívny link turistickej mapy Malá Fatra od firmy VKÚ Harmanec, ktorý je sprístupnený na webe a môžete si ho dať na svoje webové stránky, alebo len tak prezerať v elektronickej podobe. Pevne veríme, že Vás táto malá pozornosť poteší.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY – INFORMÁCIA / 2028-09-15

Súčasný stav vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom poľnohospodárskeho a lesného fondu je produktom dlhšie trvajúceho historického vývoja hospodárskych, právnych a spoločenských pomerov na území Slovenska. Úlohou pozemkových úprav je: – prekonať vysoký stupeň rozdrobenosti pozemkovej držby evidovanej na veľkom počte listov vlastníctva – znížiť počet parciel právneho stavu v obvode pozemkových úprav spočítaním spoluvlastníckych […]

DHZ Zázrivá Vás pozýva na Katarínsku zábavu / 2022-11-27

DHZ Zázrivá Vás pozýva na Katarínsku zábavu Kultúrny dom Zázrivá 26.11.2O22 o 19:OO Do tanca a spevu nám bude hrať skupina ATOMIC …a nebude chýbať ani bohatá tombola a občerstvenie Priatelia, tešíme sa na Vás!

Zapálenie prvej adventnej sviece na námestí / 2022-11-27

Obec Zázrivá Vás srdečne pozýva na slávnostné Posvätenie a požehnanie adventného venca a zapálenie prvej adventnej sviece. Stretnutie sa uskutoční na námestí dňa 27.11. 2022. t.j. v nedeľu po 2. svätej omši, kde nám náš duchovný otec posvätí spoločný adventný veniec a zapálime na ňom prvú adventnú sviecu, ktorá symbolizuje nádej. Prajem Vám, nech je […]

VIANOČNÉ TRHY 2022 / 2022-12-11

Obec Zázrivá Vás srdečne pozýva na Vianočné trhy dňa: 11.12.2022 v KD program: 12:30 hod. MŠ Zázrivá ,  13:30 hod. ZŠ Zázrivá 14:00 hod. Martin Macek zo Žaškova,  14:30 hod. DFS Zázrivček  a Ľudová hudba zo Zázrivej, 16:00 hod. zasvietenie vianočného stromčeka, starosta obce Zázrivá, Fsk Kýčera.