Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2023-07-06

Vážení obyvatelia a návštevníci obce, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 06.07.2023 08:30 do: 06.07.2023 15:30 bude vo obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy […]

Pozor – množiace sa podvody na občanoch / 2023-10-15

Tuto cestou chceme informovať občanov o zvýšenom nápade trestnej činnosti, kde neznáme osoby vystupujúce na internete pod vymyslenými identitami osôb, bánk, poisťovní, či rôznych investičných spoločností vylákali od občanov nášho regiónu nemalé finančné prostriedky z ich bankových účtov za účelom ich predchádzania. Modus operandi, ktoré pri podvodnom konaní páchatelia používajú sú najmä: 1. Vystupujú ako […]

Zázrifské pobehaňä 2023 / 2023-09-15

6-ty ročník Zázrifského Pobehaňä je za nami a my by sme ho s radosťou vyhlásili za veľmi zdarný 🤩🙏 Vyzerá to, že ste si ho všetci skvelo užili, nemali sme žiadne vážne úrazy či zdravotné problémy a počasie vám dovolilo, vychutnať si náš krásny región dosýta 🥰 Na štart sa dokopy na dvoch trasách postavilo […]

Rybárska brigáda čistenia brehu koryta, stavba kaskád na prítoku Zázrivky – Čerťäž / 2023-08-15

Ďakujeme účastníkom rybárskej brigády čistenia brehu – koryta, stavba kaskád na prítoku Zázrivky a medzi starým a novým cintorínom, ktorá sa konala v sobotu 03.06.2023. Veľké ďakujem patrí: Stanislav Ertel, Janťák Jozef, Janťák Jozef ml., Kokoška Anton, Kozák Igor, Filip Kostroš, Mäsiar Miroslav, Smolka Jozef, Trnovec Martin, Mlynárik Radovan, Jurík Milan, Víglaš Marek, Fašánok Jozef, […]

Memoriál Juraja Šutora / 2023-09-18

Dňa 14. mája 2023 sa uskutočnili v Zázrivej otvorené denné preteky jednotlivcov na stredných tratiach – Memoriál Juraja Šutora, ktoré organizoval Klub OB KOBRA Bratislava v spolupráci s Klubom OB Martin a obcou Zázrivá. Preteky sa uskutočnili v lokalite strelnica v časti Paseky. KOBRA Bratislava je popredným slovenským klubom v orientačnom behu. Členovia, ako Marián […]

Brigáda na čistenie chodníka – zámkovej dlažby na novom cintoríne / 2023-06-10

Obyvatelia Zázrivej organizujú brigádu na čistenie chodníka – zámkovej dlažby na novom cintoríne. Stretneme sa 10.06.2023 t.j. sobota o 08:00 pri starom kostolíku. Doneste si so sebou vedro, nožík – orezávatko na sadrokartón. Bližšie informácie na mobilnom čísle 0908 696 681. Ďakujeme.  

Bankomat v obci / 2023-12-05

V mestách ide o bežnú službu, v dedinách to taká samozrejmosť nie je. Nie každá obec spĺňa podmienky na umiestnenie bankomatu. Oslovili sme rôzne banky so žiadosťou o umiestnenie. Rozhodujúcim faktorom na umiestnenie je počet obyvateľov v obci.  Po mnohých jednaniach s bankami, našu ponuku o  umiestnenie bankomatu využila spoločnosť Euronet Services Slovakia spol. s […]

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022 / 2023-08-12

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  obec Zázrivá povinne zverejňuje údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2022 na stiahnutie vo forme PDF

NAJ BUDKY SLOVENSKA 2023 – II. ročník súťaže / 2023-07-12

Do súťaže sa môže zapojiť každý človek žijúci na tejto zemeguli. Každý, kto dýcha vzduch a nie je mu jeho osud ani osud živočíchov, v tomto prípade vtákov, ľahostajný. Už druhý rok organizujeme súťaž s názvom NAJ BÚDKA SLOVENSKA 2023, ktorej cieľom je prijať a odbornou porotou ohodnotiť došlé búdky do súťaže na jednu z […]

UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA 2023 / 2023-06-22

Narodenie dieťatka je v každej rodine slávnostnou a radostnou udalosťou. Radostnou preto, lebo sa všetci úprimne tešia na jeho príchod. Pre rodičov je dieťa tým najvzácnejším darom, ktorý bude napĺňať a obohacovať ich dni. Je to dar ale aj záväzok a poslanie, aby sme i naďalej vytvárali podmienky pre skvalitnenie šťastného života našich detí. V […]

Chcete vedieť čo sa deje v našej obci? Mobilná aplikácia Zázrivá zdarma do Vášho telefónu! / 2023-12-31

Obec Zázrivá neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v našej obci. Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z obecného rozhlasu alebo úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase. Priblížiť sa chceme aj častiam, kde zatiaľ obecný rozhlas nie […]

sviatok svätého Floriána / 2023-06-28

Deň 4. mája si každoročne pripomíname ako sviatok svätého Floriána, patróna hasičov. Medzinárodný deň hasičov sa pripomína od roku 1999. V tento deň si ctíme obete a vyjadrujeme podporu a uznanie hasičom po celom svete, ktorí zasvätili svoj život k ochrane bezpečnosti nás všetkých. Aj v našom farskom kostole v Zázrivej bola dňa 7. mája […]

Šipkársky klub Zázrivá – ORAVSKÝ POHÁR – klasické šípky STEEL DARTS / 2023-07-15

Šipkársky klub Zázrivá vznikol v polovičke apríla minulého roka a svoju činnosť vykonáva v budove bývalej Materskej škôlky (športcentrum Zázrivá). Iniciátorom založenia klubu bol Igor Otruba, ktorý sa šípkam venuje viac ako 3 roky. Prvé počiatky súťaženia v šípkach začali v autodielni, kde si všimli kamaráti a zákazníci terč časom. Zbudilo to ich záujem o […]

Deň matiek / 2023-06-10

Dňa 17. mája 2023 sme v našej obci v kultúrnom dome slávili Deň matiek, na ktorý sme pozvali všetky naše mamičky a starké. V úvode sme sa prihovorili našim mamám, kde sme vyzdvihli ich obetavosť, lásku a nenahraditeľnosť . Po príhovore nasledoval prednes básne venovaný všetkým mamám. K tomuto nádhernému sviatku im prišli popriať veľa […]

NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 – 10/2023 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá / 2023-06-08

NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 – 10/2023 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá na stiahnutie v PDF  

Návrh – Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2022 / 2023-06-08

Návrh – Záverečný účet a hodnotenie programového rozpočtu obce Zázrivá za rok 2022 – na stiahnutie v prílohe PDF  

Oznámenie verejnou vyhláškou – o úmysle vydať rozhodnutie o schválení PSL a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre LC Paráč / 2023-06-10

Okresný úrad Žilina, odbor opravných prostriedkov, referát lesného hospodárstva Vás žiada o spoluprácu pri doručení oznámenia pod č. OU-ZA-GOP4-2023/004077-012 zo dňa 11.05.2023 o úmysle vydať rozhodnutie vo veci schválenia programu starostlivosti o lesy a vyhlásení kategórie ochranných lesov pre lesný celok Paráč. Nakoľko je v tomto konaní nepochybne viac ako 20 účastníkov konania resp. zúčastnených […]

Bezplatná dlhová poradňa / 2023-10-15

Poradne sú už v každom okresnom meste a skladajú sa z tímu: právnik, ekonóm, psychológ, pracovník back officu. Našou úlohou je zmierniť zadlženosť občanov, ktorí niekedy aj nie z vlastnej viny sa ocitli v kolotoči dlhov a nevedia si sami pomôcť. Informácie sú samozrejme anonymné. Objednajte sa do bezplatnej dlhovej poradne v Dolnom Kubíne: Radlinského […]

Dobrovoľníci vyzbierali o osemdesiat vriec odpadkov viac ako predvlani / 2023-06-12

Našla sa aj peňaženka, no opäť najmä fľaše. Dobrovoľníci vyzbierali o osemdesiat vriec odpadkov viac ako predvlani Po dvoch rokoch sa opäť zrealizovalo čistenie potokov a ciest v Zázrivej. Tento rok tomu bolo naklonené aj počasie a tak sa ráno 22. apríla stretlo asi 27 dobrovoľníkov, ochotných odľahčiť prírodu od odpadkov. S iniciatívou prichádza vždy […]

Pokojné prežitie veľkonočných sviatkov / 2024-04-20

Nech veľkonočné zvony sladko zvonia a naplnia celý svet radosťou a pokorou, nech rozozvučia hory, údolia a nech šíria ich krásny spev čo najďalej. Nech vám zaželajú i v mene našej obce tie najkrajšie veľkonočné sviatky. Nech pán požehná tieto vaše sviatočné dni a nech vám dá veľa nádeje pre nový začiatok. Nech vás tieto […]

PLÁN ZASADANÍ OZ V ZÁZRIVEJ NA ROK 2023 / 2023-12-31

Plán zasadaní OZ – 2023:   Pracovné stretnutia poslancov: Obecné zastupiteľstvá: 23.02.2023  09.03.2023 25.05 2023  08.06.2023 07.09.2023  21.09.2023 23.11.2023  07.12.2023 Na Obecnom úrade v Zázrivej od:    16.00 hod. (vo  štvrtok)  

Prenájom kultúrneho domu v Zázrivej – aktualizácia podmienok / 2023-12-31

 Spotrebu  energií v kultúrnom  dome budeme uskutočňovať odpisom energií  pred akciou – svadbou a následne po jej ukončení.  Podľa  uvedených skutočností  bude vyrátaná suma, ktorú si nájomca uhradí. Poplatok za prenájom kultúrneho domu sa meniť nebude, ten  bude účtovaný podľa platného cenníka Nájomca si bude hradiť aj pranie obrusov, cena za jeden obrus 1,320€ Cena […]

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 / 2023-06-18

Obec Zázrivá v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2022. Úroveň […]

ROZPOČET NA ROKY 2023 – 2025 / 2023-12-31

ROZPOČET NA ROKY 2023 – 2025 Schválený rozpočet na roky 2023 – 2025 – príjmy Schválený rozpočet na roky 2023 – 2025 – výdaje      

Deň matiek / 2023-06-10

Dňa 17. mája 2023 sme v našej obci v kultúrnom dome slávili Deň matiek, na ktorý sme pozvali všetky naše mamičky a starké. V úvode sme sa prihovorili našim mamám, kde sme vyzdvihli ich obetavosť, lásku a nenahraditeľnosť . Po príhovore nasledoval prednes básne venovaný všetkým mamám. K tomuto nádhernému sviatku im prišli popriať veľa […]

sviatok svätého Floriána / 2023-06-28

Deň 4. mája si každoročne pripomíname ako sviatok svätého Floriána, patróna hasičov. Medzinárodný deň hasičov sa pripomína od roku 1999. V tento deň si ctíme obete a vyjadrujeme podporu a uznanie hasičom po celom svete, ktorí zasvätili svoj život k ochrane bezpečnosti nás všetkých. Aj v našom farskom kostole v Zázrivej bola dňa 7. mája […]

NAJ BUDKY SLOVENSKA 2023 – II. ročník súťaže / 2023-07-12

Do súťaže sa môže zapojiť každý človek žijúci na tejto zemeguli. Každý, kto dýcha vzduch a nie je mu jeho osud ani osud živočíchov, v tomto prípade vtákov, ľahostajný. Už druhý rok organizujeme súťaž s názvom NAJ BÚDKA SLOVENSKA 2023, ktorej cieľom je prijať a odbornou porotou ohodnotiť došlé búdky do súťaže na jednu z […]

Šipkársky klub Zázrivá – ORAVSKÝ POHÁR – klasické šípky STEEL DARTS / 2023-07-15

Šipkársky klub Zázrivá vznikol v polovičke apríla minulého roka a svoju činnosť vykonáva v budove bývalej Materskej škôlky (športcentrum Zázrivá). Iniciátorom založenia klubu bol Igor Otruba, ktorý sa šípkam venuje viac ako 3 roky. Prvé počiatky súťaženia v šípkach začali v autodielni, kde si všimli kamaráti a zákazníci terč časom. Zbudilo to ich záujem o […]