Výsledky (sobota 15.05.2021) dobrovoľného testovania na ochorenie COVID-19 / 2021-05-28

Vážení občania, Prinášame Vám výsledky (sobota 15.05.2021) dobrovoľného testovania na ochorenie COVID-19: počet testovaných 419 z toho 0 osôb pozitívnych. Ďakujeme všetkým zúčastneným.  

Použitý tehotenský test, ale hlavne fľaše. Dobrovoľníci upratovali Zázrivú / 2021-08-18

Dobrovoľníci zo Zázrivej sa 8. mája stretli, aby spoločne upratali okolie ciest a chodníkov. Pomôcť prišli aj chatári z Bratislavy. Celkovo sa do upratovania zapojilo okolo tridsať ľudí. Po skupinkách upratali cestu od Rovnej hory smerom na križovatku, cestu konča Bielej až hore do dediny, mnohé úseky popri Zázrivke, ba niektorí šli až od Lučivnej smerom k Bielej […]

DOBROVOĽNÉ TESTOVANIE NA OCHORENIE COVID-19 V OBCI ZÁZRIVÁ / 2021-05-15

Obec Zázrivá, z dôvodu vládou zavedeného covid automatu, kedy od 08.02.2021 sa občania, ktorí sú zamestnaní a za prácou cestujú, sa musia preukázať potvrdením o negatívnom teste nie starším ako 7 dní, oznamuje svojim občanom, že v obci Zázrivá bude zriadené jedno odberové miesto. Odberové miesto zriadené nasledovne: Dňa 15.05.2021 (SOBOTA) v budove kultúrneho domu […]

Výmenná burza / 2021-05-22

Komunitné centrum Zázrivá, Vás srdečne pozýva na výmennú burzu vecí. MOŽETE PRINIESŤ: čokoľvek, čo už nepotrebujete a je to funkčné ODNESIETE SI: to čo sa Vám páči: ) Dajme spoločne veciam druhú šancu. Tešíme sa na Vás!!! ZBER ŠATSTVA: V piatok 10:00 – 15:00 BURZA: 22.5.2021 KDE: Kultúrny dom OD – DO: 8:00 – 17:00 […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2021-05-28

Stredoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám že v termíne od: od: 28.05.2021 08:00 do: 28.05.2021 19:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej […]

OZNÁMENIE O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY / 2021-05-28

Stredoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám že v termíne od: od: 28.05.2021 08:00 do: 28.05.2021 19:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2021-05-27

Stredoslovenská distribučná, a.s. v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám že v termíne od: 27.05.2021 08:00 do: 27.05.2021 18:30 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej […]

Stavanie mája 2021 / 2021-06-18

Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádza a ich stavanie je rozšírené na celom území Slovenska. Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia. Spoločný […]

Chcete požiadať o mobilného asistenta sčítania? / 2021-06-13

Asistované sčítanie obyvateľov  Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby. Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021. V uvedenom termíne zabezpečí služby asistovaného sčítania každá obec a mesto SR po dobu 6 týždňov     1. Stacionárny asistent […]

Aktivity Stredoslovenskej energetiky, a. s. v obci Zázrivá / 2021-05-15

Vážení občania, v najbližších dňoch budú v našej obci/našom meste realizovať návštevy odberných miest spolupracovníci Stredoslovenskej energetiky: Dušan Kubo a Rastislav Uličný. Pracovníci Vás budú kontaktovať na základe poverenia. Všetci naši pracovníci sa budú preukazovať certifikátom s negatívnym výsledkom z testovania na ochorenie COVID-19. Aktivita pracovníkov SSE a.s. je zameraná na: · pridelenie poruchových štítkov […]

predĺženie času trvania núdzového stavu / 2021-05-28

Vážení občania, Vláda Slovenskej republiky zo dňa 26. apríla 2021 uznesením vlády SR číslo 215 schválila opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu. Opakované predĺženie núdzového stavu sa predlžuje na obdobie 30 dní s účinnosťou od 29.apríla 2021 na území celej Slovenskej republiky. Uznesenie vlády […]

Centrum právnej pomoci / 2021-12-31

Centrum právnej pomoci v územnej pôsobnosti kancelárie Tvrdošín zriadilo konzultačné pracovisko v Dolnom Kubíne na  ulici Obrancov mieru č. 1769 (budova denného centra). V konzultačnom pracovisku budú prebiehať konzultácie 1 x mesačne posledný štvrtok v príslušnom kalendárnom mesiaci v čase od 8:30 do 14:30 hod. Na konzultácie je nutné sa objednať telefonicky v call centre: 0650 105 […]

PLÁN ZASADANÍ OZ V ZÁZRIVEJ NA ROK 2021 / 2021-12-31

Plán zasadaní OZ – 2021:   Pracovné stretnutia poslancov: Obecné zastupiteľstvá: 22. 04. 2021 29. 04. 2021 10. 06. 2021 24. 06. 2021 09. 09. 2021 23. 09. 2021 25. 11. 2021 09. 12. 2021 Na Obecnom úrade v Zázrivej od: 16.00 hod. (štvrtok)

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2021-05-24

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že v termíne od: 24.05.2021 08:00 bude v obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Predpokladaný termín […]

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Zázrivá / 2021-05-21

Obec Zázrivá v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou Zázrivá, Stred, č. 122, 027 05 Zázrivá s predpokladaným nástupom 01.08.2021. Kvalifikačné predpoklady: • kvalifikačné predpoklady pre […]

Obecný úrad už otvorený / 2021-08-15

Vážení občania, obecný úrad Zázrivá, oznamuje, že od 19.04.2021 bude obecný úrad už otvorený podľa stanovených úradných dní a to nasledovne: Stránkové dni pre verejnosť – pondelok od 07:00 do 15:00 hod. – streda od 07:00 do 17:00 hod. – piatok od 07:00 do 13:00 hod. Obedňajšia prestávka od 11:30 do 12:00 hod. Nestránkové dni […]

Uvítanie detí do života 2020 / 2021-05-18

Narodenie dieťatka je v každej rodine slávnostnou a radostnou udalosťou. Radostnou preto, lebo sa všetci úprimne tešia na jeho príchod. Pre rodičov je dieťa tým najvzácnejším darom, ktorý bude napĺňať a obohacovať ich dni. Je to dar ale aj záväzok a poslanie, aby sme i naďalej vytvárali podmienky pre skvalitnenie šťastného života našich detí. Aj […]

Verejná vyhláška – oznámenie o strategickom dokumente / 2021-05-28

“Územný plán regiónu Žilinského kraja” oznámenie o zverejnení strategického dokumentu na webovej stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja Do dokumentu môžete nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia, Vysokoškolákov 8556/33 B, 010 08 Žilina, v […]

POMOC OBETIAM – trestných činov / 2021-06-28

Stali ste sa obeťou trestného činu? Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, ktorá vytvára aj nové podmienky pre páchanie trestnej činnosti a nárasť počtu občanov, ktorí sa môžu stať obeťami trestných činov si Vás dovoľujeme informovať o existencii a dostupnosti informačných kancelárii pre obete trestných činov. Informačné kancelárie sú prevádzkované prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra […]

Sčítanie obyvateľov 2021 v obci Zázrivá / 2021-06-28

Elektronické sčítanie obyvateľov 2021 prebiehalo od 15. februára do 31. marca 2021. V obci Zázrivá využilo elektronické sčítanie 92.45% obyvateľov. Od 1. apríla do 31. októbra 2021 bude prebiehať asistované sčítanie, kedy občanom, ktorým sa z rôznych dôvodov sčítať nepodarilo, pomôžu stacionárni asistenti. Asistované sčítanie obyvateľov Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať […]

K sebe – novín o dianí v Zázrivej v predaji / 2021-05-28

Milí spoluobčania, najnovšie číslo K sebe – novín o dianí v Zázrivej, si môžete zakúpiť za dobrovoľný príspevok vo Večierke, v Coop jednote, v obchode na Sihlách aj na obecnom úrade. Imobilní a starší občania, ktorí by mali záujem o donesenie novín domov, nech zavolajú na číslo 0904 993 006.   Ďakujeme a prajeme príjemné […]

Nevyhadzujme peniaze a bioodpad na skládky, nepatria tam! / 2021-12-31

Vážení spoluobčania, Náklady na zavedenie zberu a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu sú finančne veľmi náročné a tieto náklady by sme museli premietnuť do miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Naopak domáce kompostovanie biologicky rozložiteľného odpadu pokladáme v podmienkach obce Zázrivá za prirodzené a mnohí z Vás kompostovanie uplatňujú v praxi už viacej […]

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 / 2021-06-18

Obec Zázrivá v súlade s § 4 ods. 6 Zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2020. […]

Ukončenie služieb elektronickej pošty Telekom / 2021-12-31

Spoločnosť Telekom oznámila zákazníkom zrušenie elektronickej pošty. Z tohto dôvodu poskytovanie služieb na e-mailovej adrese obeczazriva@stonline.sk bude ukončené k 31.12.2020. Žiadame Vás pre elektronickú  komunikáciu s obcou – starostom obce Zázrivá používať e-mailovú novú adresu starosta@zazriva.com. Ďakujeme za porozumenie.  

Výzva na predlženie nájomných zmlúv na hrobové miesta / 2021-12-31

Obec Zázrivá, ako správca miestneho cintorína v Zázrivej, vyzývame nájomcov ktorým uplynie nájomná doba v zmluve o hrobové miesto (rok uzatvorenia zmluvy 2011, doba nájmu 10 rokov) aby sa dostavili pre uzatvorenie dodatku o predlžení nájmu na ďalšie obdobie (10 alebo 30 rokov). Taktiež vyzývame všetkých občanov, ktorí doteraz neuzatvorili nájomnú zmluvu na hrobové miesto […]

Informačný materiál s užitočnými informáciami o triedení a recyklácii odpadov / 2021-06-01

V priebehu štvrtého štvrťroka 2020 sme pre partnerské samosprávy pripravili zostavu vzdelávacích a informačných materiálov online formou. Nájdete v nich náš blog s užitočnými informáciami o triedení a recyklácii elektroodpadov a odpadov z batérií a akumulátorov vrátane podcastu a animovaného videa na túto tému, naše najnovšie reportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti, ale aj reportáž na portáli Dobré noviny o predchádzaní vzniku odpadov.  Zvlášť […]

POZEMKOVÉ ÚPRAVY – INFORMÁCIA / 2028-09-15

Súčasný stav vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom poľnohospodárskeho a lesného fondu je produktom dlhšie trvajúceho historického vývoja hospodárskych, právnych a spoločenských pomerov na území Slovenska. Úlohou pozemkových úprav je: – prekonať vysoký stupeň rozdrobenosti pozemkovej držby evidovanej na veľkom počte listov vlastníctva – znížiť počet parciel právneho stavu v obvode pozemkových úprav spočítaním spoluvlastníckych […]

Lesná zver ničí cintorín  / 2021-12-31

  Na našom cintoríne prichádzalo k čoraz častejším škodám, či už na hroboch, výzdobách ale aj v celom areáli. Pôvodcami týchto škôd boli srny, lane ale aj ostatná zver.  Vzhľadom, aj na viaceré podnety od návštevníkov tohto pietneho miesta, ktorí sa sťažovali na prítomnosť divej zveri v areáli cintorína, sa obec rozhodla  riešiť tento negatívny […]