Vianočné trhy 2023 / 2023-12-10

Blížia sa najkrajšie sviatky roka a pri tejto príležitosti pripravuje obec Zázrivá pre našich spoluobčanov dňa 10.12.2023 vianočné trhy, ktoré budú sprevádzané vianočnými piesňami a vinšami v podaní našich detí. Trhy sa začnú o 12.30 kultúrnym programom, v ktorom vystúpia deti z materskej školy, žiaci základnej školy a žiaci Základnej umeleckej školy v Zázrivej, Oravskí […]

Posvätenie a rozsvietenenie adventného venca / 2023-12-03

Posvätenie a rozsvietenenie adventného venca

Obec Zázrivá v spolupráci s Farským úradom Zázrivá, vás srdečne pozýva na slávnostné Posvätenie a požehnanie adventného venca a zapálenie prvej adventnej sviece. Stretnutie sa uskutoční na námestí dňa 03.12. 2023. t.j. v nedeľu po 2. svätej omši, kde nám náš duchovný otec posvätí spoločný adventný veniec a zapálime na ňom prvú adventnú sviecu, ktorá […]

Návrh VZN číslo 20-03-2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá / 2023-12-15

Obecné zastupiteľstvo v Zázrivej podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE číslo 20-03-2023, ktorým sa zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Zázrivá § 1 Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) ruší VZN obce Zázrivá č. 20-02-2015 o určení výšky dotácie na prevádzku […]

návrh rozpočtu obce Zázrivá na roky 2024-2026 / 2023-12-15

Návrh rozpočtu obce Zázrivá na roky 2024-2026 Návrh rozpočtu 2024 až 2026 – Príjmová časť rozpočtu v PDF na stiahnutie   Návrh rozpočtu 2024 až 2026 – Výdavková časť rozpočtu v PDF na stiahnutie

Návrh VZN č. 7-24/2023 o miestnej dani z nehnuteľností / 2023-12-15

Návrh –  Všeobecne záväzné nariadenie č. 7-24/2023 o miestnej dani z nehnuteľností na stiahnutie v PDF – VZN č. 7-24/2023

Návrh VZN č. 6-13/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady / 2023-12-15

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 6-13/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na stiahnutie v PDF – VZN č. 6-13/2023

Mapa zimnej údržby 2023-2027 / 2024-04-01

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neparkovali autá na ceste a chodníkoch počas zimného obdobia, nakoľko to komplikuje prejazd odhŕňacích vozidiel a samotný výkon zimnej údržby, čím môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, či poškodeniu majetku. Na miestnych komunikáciách a uliciach, kde budú zaparkované motorové vozidlá tvoriť prekážku, nebude môcť byť vykonaná zimná údržba. Ďakujeme za […]

Prosba o spoluprácu – zabezpečovanie sociálnych služieb ŽSK / 2023-12-15

Žilinský samosprávny kraj už takmer mesiac realizuje zber dát od samospráv, poskytovateľov sociálnej služby, ale aj širokej verejnosti v oblasti poskytovania sociálnych služieb. Mnohé mestá a obce sa už zapojili, stále nám však chýbajú informácie napríklad aj za Vašu samosprávu. Je to pre nás veľmi dôležité, aby sme dokázali mať reálny obraz o situácii v […]

1. reprezentačný ples pod záštitou obce Zázrivá / 2024-01-26

Ahojte 🤗 touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na ples podporený obcou Zázrivá, ktorý sme sa rozhodli zorganizovať z dôvodu dlhoročnej tradície vďaka Turizmu Zázrivá. Nechceme, aby sa vytratilo čaro plesania v tejto obci. Ďakujeme už teraz všetkým, čo sa rozhodnú stráviť tento deň snami a podporiť nás. My sa na oplátku budeme snažiť spraviť […]

VEREJNÁ VYHLÁŠKA – OZNÁMENIE SSD a.s. / 2023-12-08

Navrhovateľ Stredoslovenská distribučná, a. s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení splnomocnencom: Ing. Vladimírou Krkošovou Hargašovou, technik investičnej výstavby, trvalé bytom Podzávoz 280, 022 01 Čadca, korešpodenčná adresa: Jánošíková 8494/15B, 010 01 Žilina podal dňa 27.10.2023 s posledným doplnením dňa 14.11.2023 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2023-12-08

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 08.12.2023 08:00:00 do: 08.12.2023 16:00:00, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2023-12-07

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 07.12.2023 08:00 do: 07.12.2023 16:00, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2023-12-06

Vážená obec, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 06.12.2023 08:00 do: 06.12.2023 15:30, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa […]

Duálne vzdelávanie – Miba Sinter Slovakia s.r.o. / 2023-12-20

Spoločnosť Miba Sinter Slovakia s.r.o. už roky ponúka možnosť duálneho vzdelávania. Viac o možnosti duálneho vzdelávania sa dozvieš priamo z letáka alebo priamo v spoločnosti: Miba Sinter Slovakia s.r.o Nábrežie Oravy 2222 Dolný Kubín Miba_prihláška duál

Pracovná ponuka – Čašník/Barman – Wellness rezort Jánošíkov dvor / 2023-12-15

Druh pracovného pomeru plný úväzok Mzdové podmienky (brutto) 900 EUR/mesiac + príplatky za prácu v sobotu/nedeľu/sviatok + tipy z kariet Wellness rezort Jánošíkov dvor je novo zrekonštruovaný wellness rezort v Zázrivej v srdci národného parku Malá Fatra. Je ideálnym miestom pre stretávanie, spoznávanie, zábavu a relax. Okúzlia vás tradičné drevenice postavené v ľudovej architektúre a […]

Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023 (HFCS) / 2024-01-28

Národná banka Slovenska v spolupráci so Štatistickým úradom SR uskutočňuje na Slovensku Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023, ktoré je súčasťou európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey). Projekt je koordinovaný Európskou centrálnou bankou a zúčastňujú sa na ňom všetky krajiny eurozóny. Jeho cieľom je získať spoľahlivé údaje o súčasnej ekonomickej situácii domácností […]

Odporúčania hasičov počas vykurovacej sezóny / 2024-03-28

S príchodom chladných jesenných dní sa začína aj obdobie vykurovacej sezóny. Vykurovacia sezóna aj v tomto roku bude ovplyvnená energetickou krízou. Aby ste vykurovacie obdobie prežili v zdraví a spokojnosti Vám znovu ponúkame zopár odporúčaní k vykurovacej sezóne aj vzhľadom k tomu, že toto obdobie je už tradične obdobím, počas ktorého hasiči evidujú zvýšený počet […]

Autobusová zastávka pri ZŠ Zázrivá / 2024-01-24

Obec Zázrivá získala finančný príspevok vo výške 77 892,00 Eur, na realizáciu aktivít projektu zvýšenia bezpečnosti a dostupnosti sídiel. Cieľom projektu s názvom „Autobusová zastávka pri ZŠ Zázrivá“ je zvýšenie dopravnej bezpečnosti a zlepšenie dostupnosti obce Zázrivá prostredníctvom vybudovania obojstrannej autobusovej zastávky v katastrálnom území obce Zázrivá, v intraviláne obce pri objekte Základnej školy. Autobusová […]

Mesiac Úcty k starším 2023 / 2023-12-05

Keď sa povie jeseň, niekto si predstaví lesy s farebnou fantáziou, šuchotanie zlatého lístia pod nohami, zrelé šípky, plné koše jabĺk, ale niekto iný si zas predstaví dažďom rozmočenú zem. Je to len uhol pohľadu. Darmo pre niekoho je jeseň krásna, pre iného nie. Dve pravdy, ktorá z nich je pravdivejšia? Aj človek má svoju […]

Sklad hasičského materiálu / 2024-05-11

Zázrivá bola úspešná pri podávaní žiadosti na poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarmi, a to na projekt: Sklad hasičského materiálu.  Obec Zázrivá už dlhšiu dobu pociťuje potrebu výstavby priestorov na uskladnenie hasičského materiálu, náradia a techniky slúžiacich potrebám dobrovoľnému hasičskému zboru obce Zázrivá. Pre nedostatok voľných finančných prostriedkov na tento účel, však obec […]

Riešenie migračných výziev v obci Zázrivá / 2024-02-11

Popis projektu: Obec Zázrivá získala finančný príspevok v súvislosti s vykonanými prácami a vynaloženými výdavkami, ktorými reflektovala na vyhlásenie mimoriadnej situácie v Slovenskej republike s hromadným prílevom cudzincov na územie SR pred vojnou na Ukrajine. Cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine prostredníctvom zabezpečenia základných potrieb a podpory osôb s […]

Bankomat v obci / 2023-12-05

V mestách ide o bežnú službu, v dedinách to taká samozrejmosť nie je. Nie každá obec spĺňa podmienky na umiestnenie bankomatu. Oslovili sme rôzne banky so žiadosťou o umiestnenie. Rozhodujúcim faktorom na umiestnenie je počet obyvateľov v obci.  Po mnohých jednaniach s bankami, našu ponuku o  umiestnenie bankomatu využila spoločnosť Euronet Services Slovakia spol. s […]

Chcete vedieť čo sa deje v našej obci? Mobilná aplikácia Zázrivá zdarma do Vášho telefónu! / 2023-12-31

Obec Zázrivá neustále hľadá možnosti, ako čo najefektívnejšie informovať svojich občanov o dianí v našej obci. Našou snahou je poskytnúť informácie aj občanom, ktorí sú celý deň v práci alebo mimo bydliska a nezachytia informácie z obecného rozhlasu alebo úradnej tabule zverejnené v pracovnom čase. Priblížiť sa chceme aj častiam, kde zatiaľ obecný rozhlas nie […]

PLÁN ZASADANÍ OZ V ZÁZRIVEJ NA ROK 2023 / 2023-12-31

Plán zasadaní OZ – 2023:   Pracovné stretnutia poslancov: Obecné zastupiteľstvá: 23.02.2023  09.03.2023 25.05 2023  08.06.2023 07.09.2023  21.09.2023 23.11.2023  07.12.2023 Na Obecnom úrade v Zázrivej od:    16.00 hod. (vo  štvrtok)  

Prenájom kultúrneho domu v Zázrivej – aktualizácia podmienok / 2023-12-31

 Spotrebu  energií v kultúrnom  dome budeme uskutočňovať odpisom energií  pred akciou – svadbou a následne po jej ukončení.  Podľa  uvedených skutočností  bude vyrátaná suma, ktorú si nájomca uhradí. Poplatok za prenájom kultúrneho domu sa meniť nebude, ten  bude účtovaný podľa platného cenníka Nájomca si bude hradiť aj pranie obrusov, cena za jeden obrus 1,320€ Cena […]

ROZPOČET NA ROKY 2023 – 2025 / 2023-12-31

ROZPOČET NA ROKY 2023 – 2025 Schválený rozpočet na roky 2023 – 2025 – príjmy Schválený rozpočet na roky 2023 – 2025 – výdaje      

Posvätenie a rozsvietenenie adventného venca / 2023-12-03

Posvätenie a rozsvietenenie adventného venca

Obec Zázrivá v spolupráci s Farským úradom Zázrivá, vás srdečne pozýva na slávnostné Posvätenie a požehnanie adventného venca a zapálenie prvej adventnej sviece. Stretnutie sa uskutoční na námestí dňa 03.12. 2023. t.j. v nedeľu po 2. svätej omši, kde nám náš duchovný otec posvätí spoločný adventný veniec a zapálime na ňom prvú adventnú sviecu, ktorá […]

Vianočné trhy 2023 / 2023-12-10

Blížia sa najkrajšie sviatky roka a pri tejto príležitosti pripravuje obec Zázrivá pre našich spoluobčanov dňa 10.12.2023 vianočné trhy, ktoré budú sprevádzané vianočnými piesňami a vinšami v podaní našich detí. Trhy sa začnú o 12.30 kultúrnym programom, v ktorom vystúpia deti z materskej školy, žiaci základnej školy a žiaci Základnej umeleckej školy v Zázrivej, Oravskí […]

1. reprezentačný ples pod záštitou obce Zázrivá / 2024-01-26

Ahojte 🤗 touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na ples podporený obcou Zázrivá, ktorý sme sa rozhodli zorganizovať z dôvodu dlhoročnej tradície vďaka Turizmu Zázrivá. Nechceme, aby sa vytratilo čaro plesania v tejto obci. Ďakujeme už teraz všetkým, čo sa rozhodnú stráviť tento deň snami a podporiť nás. My sa na oplátku budeme snažiť spraviť […]