POZÝVAME VÁS NA PRACOVNÉ STRETNUTIE KU TVORBE DOKUMENTU KONCEPCIA PRÁCE S MLÁDEŽOU V ZÁZRIVEJ / 2019-02-15

POZÝVAME VÁS NA PRACOVNÉ STRETNUTIE KU TVORBE DOKUMENTU KONCEPCIA PRÁCE S MLÁDEŽOU V ZÁZRIVEJ 15.02.2019 (PIATOK) o 18.00 hodine v Kultúrnom dome v Prísalí Aktivitu zabezpečuje obec Zázrivá v spolupráci s Asociáciou krajských rád mládeže s finančnou podporou z programov Erasmus cez projekt VYD – Villaqe youth in dialoque.

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky – Informácie pre voliča / 2019-05-25

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky Informácie pre voliča   I Dátum a čas konania volieb Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.   II Právo voliť Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, […]

Oznámenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky / 2019-03-16

OZNÁMENIE emailovej adresy Na základe § 46 ods. 4 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznamujeme emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, konaných dňa 16. marca 2019 podatelna@zazriva.com JUDr. Matúš Mních starosta obce […]

Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním / 2019-08-30

Obec Zázrivá na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/255. Prijímateľ: Názov: Obec Zázrivá Sídlo: Stred 409, 027 05 Zázrivá IČO: 00 315 010 Kód projektu: 310011K846 Názov projektu: Predchádzanie vzniku odpadu kompostovaním Celkové finančné náklady: 109 500,00 EUR Výška nenávratného finančného príspevku: 104 025,00 EUR Hlavným […]

Zmena v úradných hodinách pre verejnosť / 2019-12-31

Vážený občania, obecný úrad Zázrivá oznamuje, že od 01.02.2019 bude zmena v úradných hodinách pre verejnosť na obecnom úrad v Zázrivej nasledovne: Pondelok 7:00 – 15:00 Utorok nestránkový deň Streda 7:00 – 17:00 Štvrtok nestránkový deň Piatok 7:00 – 13:00 V prípade, ak občania budú potrebovať neodkladne niečo vybaviť, pracovníci obce sú prítomní na obecnom […]

Opustený pes – zastávka pred Bielou / 2019-02-15

Vážený občania, podľa práve poskytnutých informácií, už dva dni sa nachádza v autobusovej zástavke pred Bielou pes, pravdepodobne kríženec, čiernej farby s bielymi fľakmi na hrudi. Fotografiu psa nájdete pod textom. Prosíme majiteľa, aby si ho v čo najkratšom čase vyzdvihol.

KURZ OVOCINÁRSTVA BLÍZKEHO PRÍRODE / 2019-02-25

OZ „PARTNERSTVO PRE MAS TERCHOVSKÁ DOLINA” VÁS V SPOLUPRÁCI S OZ TIUA POZÝVA NA KURZ OVOCINÁRSTVA BLÍZKEHO PRÍRODE 25. FEBRUÁR, 2019 • 9:00, KRASŇANY PRIHLASOVANIE • GABOROVA@MAS-TD.SK LEKTOR • JÁN VESELÝ MIESTO KONANIA • DOM KULTÚRY KRASŇANY (PRI ŽILINE) VSTUPNÉ NA KURZ • DOBROVOĽNÉ( ODPORÚČANÉ 10) ■ počet účastníkovje limitovaný kapacitou, preto je potrebné prihlásiť […]

Oznámenie emailovej adresy / 2019-03-16

OZNÁMENIE emailovej adresy Na základe § 102 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Oznamujeme emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, konaných dňa 16. marca 2019 […]

Odvolanie mimoriadnej situácie snehovej kalamity na území obce Zázrivá / 2019-02-18

Odvolanie mimoriadnej situácie snehovej kalamity na území obce Zázrivá Po vykonaní záchranných prác a z dôvodu, že už nehrozí ďalšie nebezpečenstvo ohrozenia života, zdravia a majetku, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov obec Zázrivá odvoláva dňa […]

Vyhlásenie mimoriadnej situácie snehovej kalamity na území obce Zázrivá / 2119-01-19

VYHLÁSENIE MIMORIADNEJ SITUÁCIE V súvislosti so vznikom mimoriadnej udalosti – snehovej kalamity na území obce Zázrivá a pôsobenia jej následkov na život, zdravie a majetok, obec podľa § 15 ods. 1, písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e […]

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky / 2019-03-17

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v […]

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019 / 2019-03-16

Voľby prezidenta Slovenskej republiky Informácie pre voliča   I Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú v sobotu  16. 03. 2019  od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu  30. 03. 2019 […]

ZÁPISNICA ZO DŇA 12.12.2018 A UZNESENIE 6-2018 / 2019-03-15

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 12.12.2018 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 12.12.2018, č. 6-2018.

Adventné čítanie / 2019-03-15

Obecná knižnica v Zázrivej v rámci projektu CELÉ SLOVENSKO ČÍTA DEŤOM – ADVENTNÉ ČÍTANIE organizovala pre žiakov základnej školy podujatie, ktoré sa konalo dňa 11.12.2018 v knižnici. Tento celoslovenský projekt je zameraný na rodinu a jeho cieľom je podpora emocionálneho, psychického a morálneho zdravia detí a mládeže. Všetko sa nieslo v znamení hesla:,,Čítajme deťom 20 […]

Schválený rozpočet obce Zázrivá na roky 2019 – 2021 / 2019-12-31

Schválený rozpočet na roky 2019 – 2021 – príjmy   Schválený rozpočet na roky 2019 – 2021 – výdaje  

CENA ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2018 / 2019-05-19

Cenu za „Aktívne občianstvo a ľudskosť“ v Žilinskom kraji udeľuje Rada mládeže Žilinského kraja (ďalej len RMŽK). Cieľom ocenenia je zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva a ľudského prístupu. Nominovaná bola aj naša obec Zázrivá, kde sme získali ocenenie Za aktívne občianstvo a ľudskosť 2018 v kategórii Obec s najpriateľskejším vzťahom k mládeži Ocenenie sa konalo 13. […]

Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2019 / 2019-12-31

Plán zasadaní – 2019: Pracovné stretnutia poslancov: 21. 02. 2019 23. 05. 2019 05. 09. 2019 21. 11. 2019 Obecné zastupiteľstvá: 07. 03. 2019 06. 06. 2019 19. 09. 2019 05. 12. 2019 Na Obecnom úrade v Zázrivej od: 16.00 hod.   Obecné zastupiteľstvo v obci Zázrivá Miroslav Chudaš Ing. Miroslav Macek Samuel Prílepok Jozef Červeň […]

ZÁPISNICA ZO DŇA 29.11.2018 a UZNESENIE 5-2018 / 2019-02-28

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa 29.11.2018 o 16:00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej. Uznesenie zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Zázrivej, konaného dňa: 29.11.2018, č. 5-2018.

Meranie radónu v Zázrivej / 2019-05-28

Odo dnes  po dobu 1 roka sa bude v obci Zázrivá vo vybraných obydliach vykonávať meranie radónu. Čo je radón? – vzácny plyn – rádioaktívny – bez farby a zápachu – chemicky neaktívny Vyskytuje sa prirodzene vo všetkých zložkách prírodného prostredia (vzduch, voda, pôda, horninové prostredie). Prečo merať radón ? Je radón nebezpečný? – radón […]

Zberný dvor – zmena prevadzkovych hodin / 2020-12-31

Obec Zázrivá oznamuje, že od 01.12.2015 sa mení otváracia doba v priestoroch Zberného dvora obce Zázrivá Otváracie hodiny Pondelok         9:00 – 17:00 Utorok             zatvorené. Streda             9:00 – 17:00 Štvrtok            zatvorené Piatok              zatvorené. Sobota            9:00 – 17:00 Nedeľa            zatvorené Prevádzkovateľ zariadenia: Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05  Zázrivá Kontaktná osoba Jozef Zaťko – Stred 137, 027 05  […]