NÁVRH – VZN č. 14 – 08/2022 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá / 2022-06-17

 NÁVRH – Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 – 08/2022  o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá Obecné zastupiteľstvo obce Zázrivá v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a […]

NÁVRH – Dodatok č. 8 k VZN Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá / 2022-06-17

NÁVRH – Dodatok č. 8 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce Zázrivá č. 20-02-2015, zo dňa 4.12.2015 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Zázrivá Týmto dodatkom sa mení: Príloha č. 1 Dotácia na rok 2022 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej […]

1. ročník súťaže O NAJ BÚDKU SLOVENSKA pre rok 2022 / 2022-06-30

Občianske združenie MALÁ LEHOTA BIELE MORE vyhlasuje 1. ročník súťaže O NAJ BÚDKU SLOVENSKA pre rok 2022. Do súťaže sa môže zapojiť každý človek žijúci na tejto zemeguli. Každý, kto dýcha vzduch a nie je mu jeho osud ani osud živočíchov, v tomto prípade vtákov, ľahostajný. PODMIENKY SÚŤAŽE: * Každý súťažiaci môže odovzdať ľubovoľný počet […]

12. ročník súťaže “Najkrajšia fotografia z územia MAS 2022” / 2022-06-12

Milí priatelia a šikovní fotografi z územia MAS Terchovská dolina POZOR! Národná sieť rozvoja vidieka vyhlasuje v poradí 12. ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS a vy máte opäť možnosť prihlásiť sa a vyhrať zaujímavé vecné ceny. Tento rok sú v súťaži vyhlásené nasledujúce tematické kategórie: Naša príroda (krajina, v ktorej sa územie MAS nachádza a jej […]

Ukončenie termínu podania žiadosti – aktualizácia Územného plánu obce Zázrivá doplnok č.3 / 2022-09-28

Obec Zázrivá, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 otvára možnosť doplnenia – aktualizáciu Územného plánu obce Zázrivá a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona. Cieľom spracovanie Zmien a doplnkov č.3 Územného plánu obce je zmeniť a doplniť […]

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny / 2022-06-03

Vážená obec/mesto, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od:  03.06.2022 08:15 do: 03.06.2022 15:30  bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej […]

máj symbolizuje zdravie / 2022-06-18

Máj stavia obyčajne mládenec dievčaťu, o ktoré sa uchádza a ich stavanie je rozšírené na celom území Slovenska. Ako máj slúžili najmä vysoké rovné stromy zbavené kôry. Ich vrcholce sa zdobili pestrofarebnými stuhami. Zvyk stavania májov sa v zmenenej podobe udržal dodnes, stavia sa však zväčša jeden ovenčený strom uprostred dediny alebo hlavného námestia. Spoločný […]

Čierna skládka stavebného odpadu v dolinskom potoku / 2022-09-15

Ľahostajnosť a drzosť niektorých ľudí naozaj nepozná hranice. Napriek tomu, že sa všade hovorí o ochrane a zveľaďovaní životného prostredia, ešte stále sa medzi nami nájdu aj takí jedinci, ktorým tieto slová vôbec nič nehovoria, tak ako je to na uvedených fotografiách – stavebný odpad, lokalita Tesná Dolina zo dňa 02.05.2022. Žiadame Vás a upozorňujeme nielen […]

Uvítanie detí do života 2020 / 2022-06-12

Narodenie dieťatka je v každej rodine slávnostnou a radostnou udalosťou. Radostnou preto, lebo sa všetci úprimne tešia na jeho príchod. Pre rodičov je dieťa tým najvzácnejším darom, ktorý bude napĺňať a obohacovať ich dni. Je to dar ale aj záväzok a poslanie, aby sme i naďalej vytvárali podmienky pre skvalitnenie šťastného života našich detí. V […]

NATUR-PACK štúdia zo 100 analýz triedeného zberu v partnerských samosprávach / 2022-06-02

OZV NATUR-PACK dnes pri príležitosti blížiaceho sa Svetového dňa Zeme na svojej webovej stránke zverejnila unikátnu štúdiu, v ktorej spracováva prvých 100 analýz triedeného zberu. Ide o počin, aký v odpadovom hospodárstve nemá obdobu. Neexistuje totiž presnejší spôsob, ako zistiť presné zloženie nádob na triedený zber a tiež ako identifikovať chyby, ktorých sa občania pri triedení dopúšťajú. Štúdiu […]

Srdce na dlani – Subjekt vytvárajúci podmienky na rozvoj dobrovoľníctva / 2022-11-12

Čo je Srdce na dlani Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením […]

Pracovná ponuka – čašník alebo čašníčk – Penzión Jánošíkov dvor / 2022-05-19

Penzión Jánošíkov dvor v Malej Petrovej prijme na trvalý pracovný pomer čašníka alebo čašníčku s nástupom hneď alebo po dohode. Hľadáme tiež brigádnikov do reštaurácie na obsluhu a do kuchyne  na letnú sezónu. Cena práce: 4,50€ v čistom + tringelt, obedy zdarma. Informácie dostanete na telefónnom čísle 0905 564 236  alebo priamo na mieste v reštaurácii  Jánošíkov dvor.

čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 70 v k. ú. obce Kraľovany v úseku mostného objektu / 2022-06-28

ČIASTOČNÁ UZÁVERA CESTY Upozorňujeme občanov a najmä vodičov či cestujúcich na čiastočnú uzávierku cesty I/70 v km 0,200 v k.ú. Kraľovany v úseku mostného objektu ev. č. 70-001. V súvislosti s realizáciou opravy poškodených mostných záverov je čiastočne uzatvorená cesta I. triedy č. 70 v k. ú. obce Kraľovany v úseku mostného objektu. Uzávera bude […]

Transparentný účet pre humanitárnu pomoc Ukrajine / 2022-06-18

Vážení občania. Obec Zázrivá zriadila transparentný účet, ktorý bude v nasledujúcom období slúžiť na finančnú zbierku pre občanov, ktorí utekajú pred vojenským konfliktom a sú ubytovaní v Zázrivej. V súčasnej situácii je finančná pomoc najflexibilnejšia. Podľa vášho zváženia môžete finančne podporiť tu: Názov bežného účtu pre účely zverejnenia: OBEC ZÁZRIVÁ-POMOC UKRAJINE Číslo transparentného účtu: SK03 […]

UPOZORNENIE: SENIORI POZOR! / 2022-09-12

Polícia v Žilinskom kraji opakovane zaznamenáva trestnú činnosť páchanú na senioroch, ktorí sa pre svoju dôverčivosť a dobrosrdečnosť často stávajú obeťami podvodov. Páchatelia rôznymi vymyslenými legendami a rôznymi emotívnymi príbehmi navodia v senioroch stresovú situáciu. V tejto súvislosti Policajný zbor: 1. Upozorňuje seniorov, aby neverili neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a […]

XVI. ročník cyklistického prechodu zázrivským chotárom / 2022-05-21

XI. ročník voľného prechodu na horských bicykloch okolo Zázrivej

Cyklistický prechod zázrivským chotárom – XVI. ročník voľného prechodu na horských bicykloch okolo Zázrivej V sobotu 21.5.2022 všetkých nadšencov horskej cyklistiky pozývame do Zázrivej na 16. ročník voľného prechodu na horských bicykloch. Prezentácia pred štartom pri kultúrnom dome v Zázrivej od 8:30 do 9:45 Štartovné: 10€. V cene občerstvenie na trati a v cieli teplé […]

POZOR NA VYPAĽOVANIE / 2022-05-18

Vážení občania. So stúpajúcimi teplotami a začínajúcim jarným počasím evidujú hasiči zvýšený počet požiarov vo vonkajšom prostredí. Väčšina požiarov bola spôsobená vypaľovaním suchých tráv a porastov bylín, kríkov a stromov. Hasičský a záchranný zbor Vás preto upozorňuje na nebezpečné vypaľovanie, ktoré spôsobuje množstvo požiarov, ktoré vo veľkej miere spôsobujú ekonomické, ekologické a spoločenské škody. Hasičský […]

Seniori, buďte opatrní / 2022-06-28

Obvodné oddelenie Policajného zboru Dolný Kubín upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli od nich podvodne vylákať alebo ich okradnúť o celoživotné úspory. Seniori, ktorí sa […]

Ročný štatistický výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021 / 2022-06-18

Doplnenie povinnosti obce v roku 2022 je uvedené v § 81 ods. 7 písm. j) Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení, pričom jej celé znenie je nasledovné: „Obec je okrem povinností podľa § 14 ods. 1 povinná zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho […]

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021 / 2022-06-18

Obec Zázrivá v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2021. Úroveň […]

PSYCHOLÓG V PODKROVÍ ORAVSKEJ KNIŽNICE / 2022-12-31

ME TU, ABY SME ŤA POČÚVALI. Nevieš kam sa obrátiť a máš pocit, že v tvojej situácii niet východisko? Potrebuješ poradiť a nemáš nikoho s kým by si mohol o svojich problémoch hovoriť? SME TU PRE TEBA. Budeme pozorne počúvať čo ťa trápi a nad čím uvažuješ. Ponúkame ti svoj čas a pozornosť. Ponúkame ti […]

Zverejňujeme výsledky sčítania / 2022-12-18

Sčítanie svojou prípravou a realizáciou patrí k najnáročnejším a najrozsiahlejším štatistickým zisťovaniam. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 nadviazalo na dlhú históriu cenzov na území Slovenska, zároveň znamenalo odchod od tradičného sčítania. Jeho realizácii predchádzala náročná koncepčná a metodická príprava, išlo o prvé plne elektronické a prvé integrované sčítanie v SR. Zverejňujeme výsledky sčítania Zoznámte […]

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu / 2022-10-15

Pekný deň,  NATUR-PACK v spolupráci s organizáciou INCIEN  pripravil pre partnerské samosprávy aktualizovanú a rozšírenú verziu najobsiahlejšej príručky o triedení odpadov na Slovensku. Známa je pod názvom Alchýmia triedenia komunálneho odpadu a na bezplatné stiahnutie je k dispozícií na webových stránkach www.naturpack.sk a www.incien.sk. Aktuálna verzia bola doplnená o časti venované triedeniu kuchynského bioodpadu, použitých tukov a olejov a samostatne sa venujeme […]

Omikron – manuál pre občanov / 2022-05-25

Žilinský samosprávny kraj vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu pripravil Manuál pre občanov, ako zvládnuť ochorenie COVID-19 variant omikron v domácnosti, je prílohou tohto článku. Možnosť získania ďalších informácií, ktoré môžu občanom pomôcť v nadchádzajúcich dňoch na stránke https://korona.gov.sk/ sa občania cez logo Žilinského samosprávneho kraja prekliknú na eVUC ŽSK https://www.e-vuc.sk/zsk.html?page_id=405 , kde si následne […]

PLÁN ZASADANÍ OZ V ZÁZRIVEJ NA ROK 2022 / 2022-12-31

Plán zasadaní OZ – 2022:   Pracovné stretnutia poslancov: Obecné zastupiteľstvá: 24. 02. 2022 10. 03. 2022 26.05.2022 09. 06. 2022 08. 09. 2022 22. 09. 2022 24. 11. 2022 08. 12. 2022 Na Obecnom úrade v Zázrivej od:    16.00 hod. (vo  štvrtok)  

Street workout ihrisko Zázrivá / 2022-12-31

Obec Zázrivá získala dotáciu v rámci dotačného systému Žilinského samosprávneho kraja –  Regionálne dotácie 2021 – Orava vo výške  1100,- € na projekt Street workout ihrisko Zázrivá. Cieľom tohto projektu je podporiť mládež v rozvoji telesnej kultúry a fyzických zručností prostredníctvom vybudovania prvého street workout – fitness ihriska v obci Zázrivá. Street workout ihrisko umožní mládeži […]

Schválený rozpočet obce Zázrivá na roky 2022 – 2024 / 2022-12-31

zazriva

Schválený rozpočet na roky 2022 – 2024 – príjmy   Schválený rozpočet na roky 2022 – 2024 – výdaje  

Národná linka na pomoc deťom v ohrození VIAC AKO NI(C)K / 2022-06-18

VIAC AKO NI(C)K je linka pomoci pre všetky deti, ktoré sa ocitli vo vážnej situácii a hľadajú pomoc alebo niekoho, s kým si môžu o tom pohovoriť. Násilie na deťoch má viaceré formy. Patrí k nemu napr. ponižovanie, vysmievanie, vyhrážanie sa násilím, bitie, týranie, zosmiešňovanie na internete, vydieranie, sexuálne násilie, zanedbávanie atď. Na nás sa […]

Webová náučná online hra o obci Zázrivá / 2023-12-15

Zahrajte si online spoznávaniu hru o obci Zázrivá. Čakajú Vás v nej štyri otázky. Tie musíte zodpovedať, aby ste vedeli vyriešiť záverečnú úlohu. Spustenie hry je cez odkaz v QR kóde v strede obrázka. Na to, aby ste sa mohli zahrať, potrebujete čítačku QR kódov v mobilnom telefóne. V novších smartfónoch je čítačka zabudovaná priamo […]

Preventívne opatrenia súvisiacich s výskytom medveďa hnedého / 2022-06-15

V zmysle požiadavky Slovenskej inšpekcie životného prostredia zo dňa 15.7.2021 o súčinnosť pri preventívnych opatreniach súvisiacich s výskytom medveďa hnedého Vás ako samosprávu, ktorej sa týka preventívny režim v zmysle vyhlášky č. 371/2015 (§18 a príloha č. 19), týmto žiadame o zverejnenie našej prvej reportáže k tejto téme na svojich komunikačných kanáloch (webové sídlo, sociálne siete a pod.). […]

ONLINE TURISTICKÁ MAPA MALÁ FATRA / 2022-12-31

Prinášame všetkým nadšencom potulkách po prírode, interaktívny link turistickej mapy Malá Fatra od firmy VKÚ Harmanec, ktorý je sprístupnený na webe a môžete si ho dať na svoje webové stránky, alebo len tak prezerať v elektronickej podobe. Pevne veríme, že Vás táto malá pozornosť poteší.

POZEMKOVÉ ÚPRAVY – INFORMÁCIA / 2028-09-15

Súčasný stav vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom poľnohospodárskeho a lesného fondu je produktom dlhšie trvajúceho historického vývoja hospodárskych, právnych a spoločenských pomerov na území Slovenska. Úlohou pozemkových úprav je: – prekonať vysoký stupeň rozdrobenosti pozemkovej držby evidovanej na veľkom počte listov vlastníctva – znížiť počet parciel právneho stavu v obvode pozemkových úprav spočítaním spoluvlastníckych […]