Zázrivské  fašiangy 2023 / 2023-04-12

Obec Zázrivá v spolupráci s FS Kýčera a dobrovoľníkmi organizovali v kultúrnom dome  dňa  21.2.2023   Zázrivské  fašiangy.  Program začal fašiangovým sprievodom  od 15.00 hod. v časti Ústredie, potom pokračoval večerným programom a fašiangovým posedením  od 18. hodiny. O 22. hodine nasledovalo Pochovávanie basy. O dobrú náladu sa postarali FS Kýčera,  zázrivskí heligonkári a DJ Sandy.  Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli nás […]

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2023-09-03

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 09. 03. 2023 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. […]

ORAVSKÝ POHÁR – klasické šípky STEEL DARTAS / 2023-04-29

Šipkársky Klub Zázrivá a obec Zázrivá Vás pozývajú na otvorený turnaj 1. ročník ORAVSKÝ POHÁR – klasické šípky STEEL DARTAS 29.04.2023, 09:15 hod., SOBOTA v KD Zázrivá – Súťažiť sa bude na 30 terčoch + 1 pódiový terč zo streamom Kategórie: 1. MUŽI 501DO (skupiny – best of 5 + KO pavúk – best of 7,9,11,) […]

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 / 2023-06-18

Obec Zázrivá v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2022. Úroveň […]

Mapa zimnej údržby 2022-2023 / 2023-04-28

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neparkovali autá na ceste a chodníkoch počas zimného obdobia, nakoľko to komplikuje prejazd odhŕňacích vozidiel a samotný výkon zimnej údržby, čím môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, či poškodeniu majetku. Na miestnych komunikáciách a uliciach, kde budú zaparkované motorové vozidlá tvoriť prekážku, nebude môcť byť vykonaná zimná údržba. Ďakujeme za […]

ROZPOČET NA ROKY 2023 – 2025 / 2023-12-31

ROZPOČET NA ROKY 2023 – 2025 Schválený rozpočet na roky 2023 – 2025 – príjmy Schválený rozpočet na roky 2023 – 2025 – výdaje      

Prejazd na Oravskú Lesnú – neudržiavaný / 2023-04-15

Upozorňujeme vodičov, že v zimnom období je úsek do Oravskej Lesnej neudržiavaný. !Cesta je neprejazdná!

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK – ZŠ a MŠ v Zázrivej / 2023-12-15

Ďakujeme ZŠ a MŠ v Zázrivej – deťom, učiteľkám, rodičom a všetkým ostatným Zázrivcom, ktorí sa zapojili do zbierky- KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK ❤

ORAVSKÝ POHÁR – klasické šípky STEEL DARTAS / 2023-04-29

Šipkársky Klub Zázrivá a obec Zázrivá Vás pozývajú na otvorený turnaj 1. ročník ORAVSKÝ POHÁR – klasické šípky STEEL DARTAS 29.04.2023, 09:15 hod., SOBOTA v KD Zázrivá – Súťažiť sa bude na 30 terčoch + 1 pódiový terč zo streamom Kategórie: 1. MUŽI 501DO (skupiny – best of 5 + KO pavúk – best of 7,9,11,) […]