Prieskum názorov a potrieb obyvateľov a návštevníkov obce Zázrivá / 2023-05-01

To tu ešte nebolo, aby sa niekto pýtal na názory občanov, a nebolo pritom pred voľbami! Možno sa nad tým pozastavíte, prečo práve teraz. Veď voľby boli len prednedávnom. Podľa mňa je práve teraz najlepší čas na začatie aktívnej spolupráce. Predstavte si, že by architekt navrhol budovu Národnej opery v Zázrivej a neopýtal sa riaditeľa, […]

Zázrivské  fašiangy 2023 / 2023-04-12

Obec Zázrivá v spolupráci s FS Kýčera a dobrovoľníkmi organizovali v kultúrnom dome  dňa  21.2.2023   Zázrivské  fašiangy.  Program začal fašiangovým sprievodom  od 15.00 hod. v časti Ústredie, potom pokračoval večerným programom a fašiangovým posedením  od 18. hodiny. O 22. hodine nasledovalo Pochovávanie basy. O dobrú náladu sa postarali FS Kýčera,  zázrivskí heligonkári a DJ Sandy.  Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a prišli nás […]

POZVÁNKA NA ZASADANIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA / 2023-09-03

zazriva

V zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam starosta obce Zázrivá zasadanie Obecného zastupiteľstva v Zázrivej na deň: 09. 03. 2023 / štvrtok / o 16. 00 hod. na obecnom úrade v Zázrivej s nasledovným programom: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. 3. […]

ORAVSKÝ POHÁR – klasické šípky STEEL DARTAS / 2023-04-29

Šipkársky Klub Zázrivá a obec Zázrivá Vás pozývajú na otvorený turnaj 1. ročník ORAVSKÝ POHÁR – klasické šípky STEEL DARTAS 29.04.2023, 09:15 hod., SOBOTA v KD Zázrivá – Súťažiť sa bude na 30 terčoch + 1 pódiový terč zo streamom Kategórie: 1. MUŽI 501DO (skupiny – best of 5 + KO pavúk – best of 7,9,11,) […]

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022 / 2023-06-18

Obec Zázrivá v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok 2022. Úroveň […]

Mapa zimnej údržby 2022-2023 / 2023-04-28

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste neparkovali autá na ceste a chodníkoch počas zimného obdobia, nakoľko to komplikuje prejazd odhŕňacích vozidiel a samotný výkon zimnej údržby, čím môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, či poškodeniu majetku. Na miestnych komunikáciách a uliciach, kde budú zaparkované motorové vozidlá tvoriť prekážku, nebude môcť byť vykonaná zimná údržba. Ďakujeme za […]

ROZPOČET NA ROKY 2023 – 2025 / 2023-12-31

ROZPOČET NA ROKY 2023 – 2025 Schválený rozpočet na roky 2023 – 2025 – príjmy Schválený rozpočet na roky 2023 – 2025 – výdaje      

Prejazd na Oravskú Lesnú – neudržiavaný / 2023-04-15

Upozorňujeme vodičov, že v zimnom období je úsek do Oravskej Lesnej neudržiavaný. !Cesta je neprejazdná!

KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK – ZŠ a MŠ v Zázrivej / 2023-12-15

Ďakujeme ZŠ a MŠ v Zázrivej – deťom, učiteľkám, rodičom a všetkým ostatným Zázrivcom, ktorí sa zapojili do zbierky- KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK ❤

ORAVSKÝ POHÁR – klasické šípky STEEL DARTAS / 2023-04-29

Šipkársky Klub Zázrivá a obec Zázrivá Vás pozývajú na otvorený turnaj 1. ročník ORAVSKÝ POHÁR – klasické šípky STEEL DARTAS 29.04.2023, 09:15 hod., SOBOTA v KD Zázrivá – Súťažiť sa bude na 30 terčoch + 1 pódiový terč zo streamom Kategórie: 1. MUŽI 501DO (skupiny – best of 5 + KO pavúk – best of 7,9,11,) […]

Prieskum názorov a potrieb obyvateľov a návštevníkov obce Zázrivá / 2023-05-01

To tu ešte nebolo, aby sa niekto pýtal na názory občanov, a nebolo pritom pred voľbami! Možno sa nad tým pozastavíte, prečo práve teraz. Veď voľby boli len prednedávnom. Podľa mňa je práve teraz najlepší čas na začatie aktívnej spolupráce. Predstavte si, že by architekt navrhol budovu Národnej opery v Zázrivej a neopýtal sa riaditeľa, […]