Dobrovoľné testovanie na ochorenie COVID-19 v obci Zázrivá

Vážení občania,
v zmysle uznesenia Vlády Slovenskej republiky zo dňa 17.01.2021, sa bude v obci Zázrivá, v dňoch 23.01. a 24.01.2021 t.j. v sobotu a nedeľu tento víkend konať dobrovoľné testovanie na ochorenie COVID-19.

V obci Zázrivá budú zriadené dve odberové miesta:
1. odberové miesto je zriadené v novej budove Základnej školy Zázrivá, na prízemí.
Do tohto odberného miesta sú zaradení občania z osady Stred pre obidva dni testovania t.z.
v sobotu obyvatelia z osady Stred
v nedeľu obyvatelia z osady Stred

2. odberné miesto je zriadené v budove kultúrneho domu.
Do tohto odberného miesta budú zaradené osady pre jednotlivé dni nasledovne:
v sobotu obyvatelia z osád: Petrová, Demkovská, Končitá, Havrania, Kozinská a Plešivá
v nedeľu obyvatelia z osád: Biela, Dolina, Ráztoky a Grúne.

Odberové miesta budú otvorené v sobotu aj v nedeľu v čase:
od 8:00 hod. do 13:00 hod.
od 14:00 hod. do 19:00 hod.

Pracovníci odberových tímov, budú mať prestávku na obed v čase od 13:00 do 14:00.
Prednostne budú otestovaní občania s trvalým pobytom v obci Zázrivá.
Občania starší ako 15 rokov sa musia preukázať občianskym preukazom.

Odporúča sa, aby sa testovania zúčastnili občania vo veku od 15 do 65 rokov, a ďalej hlavne tí občania, ktorí pre povahu svojej práce musia cestovať:
Výnimku z testovania budú mať ľudia, ktorí prekonali ochorenie COVID-19 a budú mať o tom potvrdenie nie staršie ako 90 dní.

Prosíme občanov, ktorí sa rozhodnú zúčastniť testovania, aby dodržiavali pokyny realizačných tímov.