Dôležitý oznam farského úradu

Vzhľadom na aktuálne platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na maximálne 50 osôb, slovenskí biskupi od 1. 10. 2020 až do odvolania veriacim udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Kto sa teda svätej omše nezúčastní, nemá hriech.

Dodržanie maximálneho počtu osôb v kostole pri liturgii bude organizované prostredníctvom delegovaného usporiadateľa.

Prosíme veriacich, ktorí sú viac ohrození, ľudí vo vyššom veku, taktiež trpiacich chronickými ochoreniami, ľudí po operačných zákrokoch, ako aj tých, ktorí sa starajú o seniorov, a pod., aby znovu uprednostnili sledovanie bohoslužieb prostredníctvom médií alebo internetu.

Pozývame našich farníkov k zvýšenej vzájomnej ohľaduplnosti, aj obetavosti, vzhľadom na dočasnú nemožnosť sláviť svätú omšu pre všetkých a so všetkými.

Správajme sa v tejto mimoriadnej situácii k sebe navzájom rozumne a citlivo, aby sa predišlo sporom alebo pohoršeniu.

Farský úrad zároveň oznamuje, že aby sa na nedeľnej liturgii mohol osobne zúčastniť väčší počet našich veriacich, v nedeľu okrem tradične slávených svätých omší o 08:45 hod. a 11:00 hod. pridávame vo farnosti Zázrivá ďalšiu svätú omšu so začiatkom o 10:00 hod.

Obetujme spoločne ťažkosti, ktoré sú spojené s obmedzeniami, za čo najskorší koniec koronakrízy.

Vedení hodnotami evanjelia, buďme svetu príkladom jednoty, trpezlivosti a pokoja.