Dožinky

V sobotu 8.9.2012 FS Kýčera zúčastnila na dožinkách v družobnej obci Horní Tošanovice na Morave. Krojovaný sprievod spolu s konským záprahom a dožinkovými vencami putoval od motorestu do areálu bývalého JZD. Okrem členov FS Kýčera tu boli aj zástupcovia družobných obcí Lutiše, Strečno a Jaworze z Poľska. Na záver bola súťaž vo varení bryndzových halušiek, kde skončila FS Kýčera na 3. mieste.

Miroslav Karcol