Harmonogram vývozu separovaného zberu a komunálneho odpadu na rok 2015

Separovaný zber Komunálny odpad
26.1.2015 9.1.2015
23.2.2015 23.1.2015
23.3.2015 6.2.2015
20.4.2015 20.2.2015
25.5.2015 6.3.2015
22.6.2015 20.3.2015
20.7.2015 3.4.2015
24.8.2015 17.4.2015
21.9.2015 1.5.2015
26.10.2015 15.5.2015
23.11.2015 29.5.2015
21.12.2015 12.6.2015
26.6.2015
10.7.2015
24.7.2015
7.8.2015
21.8.2015
4.9.2015
18.9.2015
2.10.2015
16.10.2015
30.10.2015
13.11.2015
27.11.2015
11.12.2015
25.12.2015

Harmonogram vývozu odpadu 2015 – PDF