Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2014

Harmonogram vývozu separovaného zberu odpadu na rok 2014 je uverejnený na stiahnutie vo formáte PDF pod článkom oznamu.

Ako separovať – manuál

Pre správne separovanie si pripomenieme čo patrí do plastov:

– Plastové fľaše od nápojov – PET fľaše (aj od octu, potravinového oleja, sirupu, musia byť čisté)

– Plastové fľaše od kozmetiky, čistiacich a hygienických potrieb

– Plastové obaly z jogurtu, masla, pomazánok

– Plastové hračky a plastové kuchynské predmety bez kovových častí

– Plasty spolu s obalmi Tetrapak od mlieka a džúsov

– Plastové bandasky, vaničky, misky, dózy, kvetináče, vedrá (bez kovových rúčok,)

– Polyetylénová fólia čistá bez blata, tašky – „igelitky“

PET fľaše prosíme stlačiť na minimum, plasty nesmú obsahovať iné materiály, obaly musia byť bez obsahu!

 

Čo nepatrí do plastov:

– Silne znečistené PET fľaše zeminou, olejom, potravinami, farbou

– Plastové obaly od motorového oleja

– Polystyrén penový, polystyrénové tácky

– Všetky výrobky z PVC – časti vodovodných potrubí, PVC podlahová krytina

– Plastové časti automobilov – hlavne nárazníky, svetlomety, interiér

– Laminát – zvyšky podlahovej krytiny a obkladov

– Plastové časti elektrospotrebičov – kryty, káble,…

– Sanita – záchodové dosky, misy

Tieto odpady vkladáme do zmesového komunálneho odpadu

Mesiac

Dátum vývozu
Január 20.1
Február 24.2
Marec 24.3
Apríl – Pozor zmena! 25.4
Máj 26.5
Jún 23.6
Júl 21.7
August 25.8
September 22.9
Október 20.10
November 24.11
December 23.12

Harmonogram vývozu odpadu 2014 – PDF

Harmonogram vývozu separovaného zberu na rok 2014