III. stupeň povodňovej aktivity pre územie obce Zázrivá na vodnom toku Zázrivka

Vážený spoluobčania,

Vzhľadom na dlhotrvajúce dažde dochádza v obci Zázrivá časť na potoku Zázrivka a jej prítokoch kde došlo k vybreženiu Belanského potoka v osade Biela. Riziko vybreženiu naďalej hrozí najmä v osade Malá Petrová a Havrania

Na základe týchto skutočností obec Zázrivá podľa § 26 ods. 3 písm. b) bod 1 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. vyhlasuje III. stupeň povodňovej aktivity pre územie obce Zázrivá na vodnom toku Zázrivka a jej prítokoch dňom 28.4.2017 k 16:00 hod.

Vážený občania žiadame Vás aby ste sa nezdržiavali v tesnej blízkosti našich potokov a pozorne sledovali situáciu. V prípade ohrozenia Vás alebo majetku sa obráťte na ktoréhokoľvek pracovníka obce alebo priamo na telefón starostu obce 0907 887 756.

Ďakujeme.

potok