KomPrax – rozvoj zručností mladých ľudí cez rozvoj obce

KomPraxMožnosti získania finančných prostriedkov aj pre samosprávy prostredníctvom programov IUVENTY- Slovenského inštitútu mládeže:
KomPrax – rozvoj zručností mladých ľudí cez rozvoj mesta či obce (národný projekt spolufinancovaný zo zdrojov EÚ)
Neporiadok v parku, zchátrané detské ihrisko, chýbajúce kultúrne či športové podujatia. Aj toto sú niektoré z problémov, ktoré identifikovali mladí ľudia vo svojom okolí a rozhodli sa ich zmeniť v rámci projektu KomPrax – Kompetencie pre prax.
KomPrax ponúka mladým ľuďom sériu interaktívnych víkendových školení, v rámci ktorých pracujú na rozvoji svojich zručností, ktoré ocení každý zamestnávateľ – komunikácia, tímová spolupráca, projektové myslenie, či finančná gramotnosť. Súčasťou vzdelávania je aj praktická úloha v podobe jednoduchého projektu, ktorý si mladí ľudia vymyslia od začiatku sami, sami si ho naplánujú, zrealizujú aj vyhodnotia. Každý účastník získa finančný príspevok na svoj projekt do výšky 200€. Celým procesom ich sprevádza dvojica skúsených školiteľov. Počas vlastnej skúsenosti z projektu získajú oveľa viac zručností, ako len prípadným počúvaním teórie v škole. Preto sa nestačí učiť len v škole, ale aj na vlastnej koži.
V rámci malých projektov mladí ľudia často riešia problémy, s ktorými sa stretávajú tam, kde žijú alebo študujú – teda v obciach a mestách – čím prispievajú k ich rozvoju.
Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu je celé vzdelávanie bezplatné a realizuje sa vo všetkých krajoch Slovenskej republiky.
V prípade záujmu o ďalšie informácie, navštívte stránku www.komprax.sk alebo kontaktujte zamestnanca IUVENTY vo vašom regióne (http://www.iuventa.sk/sk/Kontakty/Kancelaria-narodneho-projektu-KomPrax/Regionalni-odborni-riesitelia.alej).

Záujemci (cca skupina 20 mladých ľúdí od 15 do 18 rokov) sa nahlasujte na email: karol.karcol@gmail.com, v termíne do 27.9.2013

Kontakt:
Mgr. Karol Karcol
obec Zázrivá
043 5896130
0908 941 052

KomPrax