Komunálne voľby 2014

Zápisnica zo zasadania OZ v Zázrivej zo dňa 15.08.2014 / 2014-11-15

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v Zázrivej
15.novembra 2014

Miestna volebná komisia v Zázrivej podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. Matúš Mních, JUDr., 52 ročný,    starosta, Zázrivá – Havrania 37, SMER – sociálna demokracia

 

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY

pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Zázrivej
15.novembra 2014

Miestna volebná komisia v Zázrivej podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

1.    Marek Bilek, Mgr.    29 r.,    manažér,    Zázrivá, Havrania 68,    SIEŤ
2.    Jozef Červeň,        55 r.,    vodič,    Zázrivá, Plešivá 18,    SNS
3.    Anton Drengubiak,    57 r.,    predseda urbáru,    Zázrivá, Stred 87,    SMER
4.    Pavol Faglic, Bc.,    24 r.,    študent,    Zázrivá, Plešivá 90,    KDH
5.    Peter Fedor,        36 r.,    stavebný robotník,    Zázrivá, Stred 343,     SDS
6.    Anton Hakáč,        53 r.,    invalidný dôchodca,    Zázrivá, Havrania 112,    SDS
7.    Jozef Jurík, Bc.,    32 r.,    projektový manažér,    Zázrivá, Dolina 113,    KDH
8.    František Karcol,    35 r.,    zámočník,    Zázrivá, Stred 278,    KSS
9.    Milan Karcol,        49 r.,    štátny zamestnanec,    Zázrivá, Petrová 5,    SNS
10.    Miroslav Karcol,     57 r.,    invalidný dôchodca,    Zázrivá, Stred 384,    SMER
11.    Elena Kokošková, 55 r., podpredsedníčka družstva,  Zázrivá, Končitá 4,  SMER
12.    Ondrej Košarišťan,    42 r.,    konateľ spoločnosti,    Zázrivá, Dolina 92,    SMER
13.    Gustáv Krška,        34 r.,    živnostník,        Zázrivá, Stred 314,    SNS
14.    Jakub Krška,    25 r.,    fotograf,    Zázrivá, Dolina 129,    SMER
15.    Jozef Krška,    47 r.,    energetik,    Zázrivá, Dolina 129,    SNS
16.    Radovan Lupták, Ing., 34 r., projektový špecialista, Zázrivá, Stred 292, nezávislý kandidát
17.    Miroslav Macek, Ing.,    39 r.,    technický manažér,    Zázrivá, Dolina 163,KDH
18.    Jozef Magdolen, Ing., 59 r., inžinier železničnej dopravy, Zázrivá, Dolina 161, KDH
19.    Pavol Mahút,         28 r.,    robotník,        Zázrivá, Stred 395,    SMER
20.    Marta Mahútová,  55 r., pracovník v potravinárstve, Zázrivá, Plešivá 111, SNS
21.    Peter Mandinec, Ing.,    30 r.,    konateľ firmy,    Zázrivá, Dolina 187,    SNS
22.    Vladimír Ondruš,    63 r.,    súkromný podnikateľ,    Zázrivá, Havrania 125,    SNS
23.    Ambróz Otruba,         52 r.,    strojný zámočník,    Zázrivá, Plešivá 13,    SNS
24.    Pavol Otruba,        46 r.,    živnostník,        Zázrivá, Stred 429,    KDH
25.    Janka Pazderová,    46 r,    predavačka,        Zázrivá, Stred 340,    KDH
26.    Viera Prílepková,    51 r.,    živnostník,        Zázrivá, Havrania 5,    SNS
27.    Peter Štyrák,        37 r.,    robotník,        Zázrivá, Stred 161,    SMER
28.    Radoslav Štyrák,    35 r.,    nezamestnaný,        Zázrivá, Stred 188,    SDS
29.    Blažej Trnovec,        50 r.,    vodič,            Zázrivá, Dolina 51,    SMER
30.    Zdenko Trofimenko,    35 r.,    murár,            Zázrivá, Stred 189,    KSS
31.    František Žúbor, Ing.,     40 r.,    obchodný riaditeľ,    Zázrivá, Plešivá 10,    KDH
32.    Igor Žúbor, Ing., 40 r., vedúci technologického úseku, Zázrivá, Stred 471, KDH
33.    Stanislav Žúbor,    41 r.,    živnostník,    Zázrivá, Stred 101,    KDH