Mapa zimnej údržby 2021-2022

Vážení občania,
žiadame Vás, aby ste neparkovali autá na ceste a chodníkoch počas zimného obdobia, nakoľko to komplikuje prejazd odhŕňacích vozidiel a samotný výkon zimnej údržby, čím môže dôjsť k ohrozeniu bezpečnosti, či poškodeniu majetku. Na miestnych komunikáciách a uliciach, kde budú zaparkované motorové vozidlá tvoriť prekážku, nebude môcť byť vykonaná zimná údržba.
Ďakujeme za porozumenie.

Výkon zimnej údržby ciest a komunikácii v obci zabezpečujeme prostredníctvom externých dodávateľov a vlastného traktora vybaveného na zimnú údržbu. V neposlednom rade sa snažíme pomôcť čistením chodníkov prostredníctvom aktivačných pracovníkov.
Pre zlepšenie informovanosti a zefektívnenie výkonu zimnej údržby, sme pre Vás spracovali podrobnú mapu zimnej údržby, s vyznačením rajónov jednotlivých osád a dodávateľov služieb. V prípade aktuálnej naliehavosti, Vás prosíme o kontaktovanie konkrétneho pracovníka vykonávajúceho zimnú údržbu.
Ďakujeme za vaše pripomienky k mape, prípadne iné, ktoré poslúžia zlepšenie zimnej údržby.

MAPA ZIMNEJ ÚDRŽBY – online GPS Monitorovanie vozidiel

Rozpis zimnej údržby
Jozef Matúš, obecný traktor – 0902 122 688
(centrum a osady: IBV Sihla, Dolina, Horná Plešivá – Balkán, Vyšný koniec – Paseky)
Tibor Bilek – 0905 469 132
(osady: Končitá, Malá a Veľká Havrania, Kozinská)
Ľudovít Fedor – 0907 523 945
(osady: Ráztoky, Grúne)
Pavol Pažitný – 0902778953
(osady: Veľká a Malá Petrová, Biela, Plešivá, stará cesta – Pod skalku do Ligasov)

Rýchlosť načítania závisí od kvality Vášho internetového pripojenia.