Marec Mesiac knihy

V rámci marca Mesiaca knihy a Dňa ľudovej rozprávky Obecná knižnica dňa 13.03.2019 pripravila pre žiakov základnej školy podujatia. Podujatia pre žiakov 1. ročníka budú zamerané na pocity. Žiaci 2. a 3. ročníka budú pokračovať v osmičkových literárnych dobrodružstvách Osmijanka od spisovateľky Kristy Bendovej. Dúfame, že sa im podarí rozlúsknuť aj tie „ najtvrdšie oriešky“ súťaže. Knižné hádanky, taká bude téma stretnutia žiakov 5. ročníka. A pre tých najmenších žiakov materskej školy sme pripravili pásmu Húsenica a Maťko s Kubkom.

Tešíme sa na Vašu účasť.