Modernizácia miestneho rozhlasu

Vážený spoluobčania,

Po rokoch fungovania obecného rozhlasu sme pristúpili k jeho modernizácii, kvôli skvalitneniu toku informácií k Vám.

Za týmto cieľom sme obstarali moderné digitálne zariadenie, ktoré ponúka väčší komfort a kvalitu obsluhy miestneho rozhlasu.

Nová technológia ponúka prehľadnú archiváciu všetkých oznamov,  ktoré môžete po kliknutí na odkaz (alebo priamo z odkazu na úvodnej webovej oficiálnej stránke webu obce Zázrivá) opäť prehrať alebo uložiť do Vášho zariadenia.

Radi uvítame Vaše postrehy ku kvalite, hlasnosti a pokrytia rozhlasu hlavne v tomto období, kedy dolaďujeme výsledné technické parametre priamo k danej osade.

Kontakt pre nahlasovanie podnetov:

Karol Karcol – 0908 941 052, karol.karcol@gmail.com, info@zazriva.com

obecny_rozhlas