NÁRODNÝ ŠTAFETOVÝ BEH VOLVO RUN SLOVAKIA 2024

The Run Slovakia je interaktívny štafetový beh. Od 7. do 9. júna 2024, čakala na bežcov viac ako 520 km dlhá trať z Košíc do Bratislavy, ktorá viedla cez desiatky slovenských prírodných, historických a kultúrnych pamiatok. Úchvatné prírodné scenérie a slovenská pohostinnosť vytvárali neopakovateľný zážitok pre bežcov zo Slovenska aj zo zahraničia. Bežci VOLVO RUN SLOVAKIA 2024 prebehli Slovenskom už po siedmy krát, pričom BEHom navštívili viac ako 50 miest a obcí. Trasa poskytovala možnosť objaviť rôznorodosť krajiny a kultúry Slovenska. Účastníci behu vyštartovali v Košiciach a pokračovali krásnymi prírodnými scenériami, popri hradoch a zámkoch, cez dedinky a mestá, kopcami a dolinami až do Bratislavy. Aj cez našu obec viedla trasa tohto najdlhšieho štafetového behu. Na území obce Zázrivá bola umiestnená štafetová odovzdávka dňa 8. júna 2024, na ktorej končila etapa č. 26. Odovzdávka bola od 06:17 do 11:52. Obec Zázrivá sa spolupodieľala pri spolupráci a pri organizácii, občerstvenia ako aj pri personálnom a materiálno-technickom zabezpečení štafetovej odovzdávky.

Tímy museli zvládnuť prípravu na beh, logistiku, zladiť časy na oddych, museli veľmi úzko spolupracovať, vysporiadať sa s rôznymi situáciami a súčasne podávať športové výkony. Je to zážitok na celý život. K väčšine tímov, ktoré sa rozhodli si beh o rok zopakovať sa pridávajú nové tímy. VOLVO RUN SLOVAKIA 2024 je o spoznávaní krás Slovenska na vlastných nohách, o skvelom športovom zážitku, ale aj o možnosti prekonať samého seba a štafetovo prebehnúť maratón naprieč Slovenskom.