Návrh – Komunitný plán sociálnych služieb obce Zázrivá na roky 2018 – 2023

Ako pomôže obec ohrozeným skupinám svojich obyvateľov? Aké služby im poskytuje? Čo plánuje v tejto oblasti? Čo všetko potrebujú občania, aby sa im v Zázrivej lepšie žilo?

Odpovede na takéto otázky dáva významný strednodobý strategický dokument – Komunitný plán sociálnych služieb obce Zázrivá na roky 2018 – 2023, ktorý obec vypracovala v spolupráci občanov, poskytovateľov a prijímateľov sociálnych služieb, zástupcov samosprávy a štátnej správy.

Pripomienky k navrhovanému dokumentu môžete zasielať do 17.09.2018 na adresu:
Mgr. Karol Karcol – e-mail: karol.karcol@gmail.com

Súbor na stiahnutie: Návrh Komunitný plán sociálnych služieb obce Zázrivá na roky 2018 – 2023

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015