ROZPOČT NA ROKY 2015 – 2017

Výdavková časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu

Príjmová časť rozpočtu

link na stiahnutie vo forme PDF tu:

 

Výdavková časť rozpočtu

Výdavková časť rozpočtuVýdavková časť rozpočtuVýdavková časť rozpočtuVýdavková časť rozpočtu

link na stiahnutie vo forme PDF tu: