Návrh rozpočtu na roky 2016-2018

Návrh rozpočtu obce Zázrivá na 2016 – 2018 vo forme PDF:

Výdavková časť rozpočtu
Príjmová časť rozpočtu

Návrh rozpočtu na roky 2016-2018