návrh rozpočtu obce Zázrivá na roky 2024-2026

Návrh rozpočtu obce Zázrivá na roky 2024-2026

Návrh rozpočtu 2024 až 2026 – Príjmová časť rozpočtu v PDF na stiahnutie

 

Návrh rozpočtu 2024 až 2026 – Výdavková časť rozpočtu v PDF na stiahnutie