Návrh – VZN č. 14 – 07/2021 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá

Dokument Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 14 – 07/2021 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole a v školských zariadeniach so sídlom na území obce Zázrivá vo forme PDF po kliknutí na odkaz:

Návrh – VZN č. 14 – 07/2021