Návrh VZN č. 6-13/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh – Všeobecne záväzné nariadenie č. 6-13/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na stiahnutie v PDF – VZN č. 6-13/2023