Návrh VZN č. 7-24/2023 o miestnej dani z nehnuteľností

Návrh –  Všeobecne záväzné nariadenie č. 7-24/2023 o miestnej dani z nehnuteľností na stiahnutie v PDF – VZN č. 7-24/2023