Návrh VZN obce Zázrivá – Prevádzkový poriadok pohrebísk

Návrh VZN obce Zázrivá - Prevádzkový poriadok pohrebísk

Obec Zázrivá v zmysle § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie č. č. xx – xx/2016 – Prevádzkový poriadok pohrebísk obce Zázrivá.

Dokumenty na stiahnutie: Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Zázrivá, Návrh PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA Obce Zázrivá

Návrh VZN obce Zázrivá - Prevádzkový poriadok pohrebísk