NÁVRH -Záverečný účet obce za rok 2023

NÁVRH -Záverečný účet obce za rok 2023

Zverejnené 03.06.2024

Zvesené XX.XX.2024

Uznesenie zo zasadania OZ v Zázrivej, konaného dňa 30.05.2014, č.: 2/2014