Nový kontajner na šatstvo

Pre veľký záujem obyvateľov obce zmysluplne zhodnocovať nepotrebné šatstvo, obec Zázrivá v spolupráci firmou Wtorpol, bezplatne zaistila špeciálne kontajner na zber šatstva a obuvi. Kontajner je umiestnení na parkovacej ploche pre Kultúrnym domom.
Oprávnená spoločnosť bude kontajner vyprázdňovať v  mesačných  intervaloch, prípadne na požiadanie aj častejšie. Vyzberané veci sa budú následne triediť, použiteľné veci budú využité na humanitárnu pomoc, ostatné budú priemyselne spracované. Prosíme občanov, aby do kontajnera nedávali ostatný odpad.

Ďakujeme