Núdzové telefónne čísla požiarnej ochrany v Zázrivej

Obecný úrad – 043 5896130, 043 5823 716, 043 5896133, 043 5823 231, 043 5823 232
JUDr. Matúš Mních, starosta obce – 0907 887 756, 0915 985 429
Bc. Jozef Jurík, zástupca starostu – 0905 158 584
Ján Štyrák, predseda DHZ – 0435896 363, has. zb. 0435896 393
Peter Fedor, veliteľ DHZ – 0907 639 255
Radoslav Štyrák, DHZ, bezp. technik – 0907 421 409
Zdenko Trofinemko, preventista DHZ – 0918 074 006
Anton Drengubiak, člen DHZ – 0915 896 972, 043 5896 229
Ján Kralčák, DHZ, strojník – 0908 654 725
Ladislav Karcol, DHZ, strojník – 0907 882 713