Odporúčania COVID-19

Dobrý deň,
dovoľujeme si dať Vám do pozornosti nové infografiky pre COVID-19 (viď prílohy), ktoré nasmerujú verejnosť ako sa vyhnúť kontaktu s nákazou, príp. ako konať v prípade podozrenia nákazy.

Všetky informácie pre verejnosť sú dostupné na https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

Prosíme o šírenie týchto informácii.

Spolu to zvládneme.

10 odporúčaní keď ste doma COVID-19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19 Pomoc sebe a druhým COVID-19Čo robiť, ak ste chorý_COVID-19

Osoby s vyšším rizikom ochorenia COVID-19

Pomoc sebe a druhým COVID-19