Odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie

Odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Nanebovzatia Panny Márie bude v našej farnosti v nedeľu o 11:00 hod. Pri sv. omšiach je odpustová ofera.
Slávnostným kazateľom bude vdp. Michal Tondra, farár v Suchej Hore a dekan Trstenského dekanátu.
Príprava na odpust začne v našej farnosti v piatok, kedy budeme mať o 19:00 hod. sv. omšu spojenú s kajúcou pobožnosťou.
V sobotu od 9:00 do 12:00 hod. máme možnosť prijať sviatosť zmierenia, sv. prijímanie bude podávané o 10:30 a o 12:00 hod.
Sv. omša v sobotu nebude ráno, ale bude v rámci Fatimskej pobožnosti, ktorá začne o 17:00 hod. a v prípade dobrého počasia bude obsahovať i procesiu okolo kostola a charitného domu.

Farnosť Zázrivá