Opakované dobrovoľné testovanie na COVID-19 v obci Zázrivá

Vážení občania,
v dňoch 21.11. a 22.11.2020 v našej obci bude prebiehať opakované dobrovoľné  testovanie na ochorenie COVID-19.

V obci Zázrivá sú zriadené dve odberné miesta:
1. odberné miesto je zriadené v novej budove Základnej školy Zázrivá, na prízemí.
Do tohto odberného miesta sú zaradení občania z osady Stred a Biela.
2. odberné miesto je zriadené v budove kultúrneho domu. Do tohto odberného miesta sú zaradení občania z osád Petrová, Demkovská, Dolina, Ráztoky, Grúne, Končitá, Havrania, Kozinská, Plešivá.

Otestovaní budú aj občania, ktorí v našej obci bývajú ale nemajú tu trvalý pobyt.

Občania starší ako 15 rokov sa musia preukázať občianskym preukazom, deti od 10 do 15 rokov, sa preukážu kartičkou poistenca.

 

Priebeh testovania majú na starosti Ozbrojené sily SR, v spolupráci s policajným zborom, a zdravotníckym personálom. Všetky ďalšie potrebné informácie sa dozviete na mieste.

Odberové miesta budú otvorené každý deň t.j. v sobotu aj v nedeľu od 8:00 hod. do 20:00 hod.
Pracovníci odberových tímov, budú mať prestávku na obec v čase od 12:00 do 13:00, a prestávku na večeru od 17:00 do 17:30.

Prosíme občanov, ktorí sa rozhodnú zúčastniť testovania, aby dodržiavali pokyny realizačných tímov.

 

Užitočné odkazy:
https://www.somzodpovedny.sk/
https://korona.gov.sk/
https://spolocnazodpovednost.mil.sk/93993/home.php
https://www.zmos.sk/specialna-web-stranka-k-celoplosnemu-testovaniu–oznam/mid/405616/.html#m_405616