Ovčiarske obyčaje – Redikaňä v Zázrivej 2015 – video

Ovčiarska akcia pripomínajúca dávno zaniknuté tradície regiónu spojené so sezónnym vyháňaním oviec na hole a prezentáciou ľudového remesla.
vyrobil: Pavol Láštic © 2015

hudba: Fujara – Sounds of Poľana – Zvuky Poľany (Music4Relax)

Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na budúci ročník podujatia v roku 2016.

Ovčiarske obyčaje – Redikaňä v Zázrivej from Pavol Lastic on Vimeo.