Oznam politickým stranám

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

Obec Zázrivá, v zmysle zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týmto oznamuje politickým stranám, hnutiam a koalíciám, ktoré sú oprávnené delegovať členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií, pre voľby do orgánov Žilinského samosprávneho kraja, konaných dňa 04.11.2017, elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisii pre Obec Zázrivá.

V obci Zázrivá budú zriadené dva volebné okrsky.

Elektronická adresa:
monika.bariencikova@zazriva.com
monika.bariencikova@azet.sk

V Zázrivej dňa 17.08.2017
JUDr. Matúš Mních v.r.
starosta obce Zázrivá