Oznam – prekládka vysokého napätia

Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení EMU projekt, s.r.o., Matúškova 2575, 026 01 Dolný Kubín týmto oznamuje termím uskutočnenia informačného stretnutia vlastníkov dotknutých pozemkov k projektu Zázrivá – Ústredie- Rekonštrukcia VNV 238 za 238/uv/38  – SO-Ol VN Vzdušné vedenie. Jedná sa o prekládku vysokého napätia na trase Zázrivá Stred centrum – Končitá.

Stretnutie sa uskutoční dňa 12.03.2015 o 15:00 v kultúrnom dome obce Zázrivá.

V prílohe článku prikladáme výzvu a dotknuté parcely k projektu Zázrivá ústredie rekonštrukcia VNV 238 a oznam o uskutočnení stretnutia a vlastníkov  ktorí sú v intraviláne budú osobitne oslovený poštou.

Oznam stretnutia

Dotknuté parcele a účastníci

Oznam - prekládka vysokého napätia