Oznámenie emailovej adresy

OZNÁMENIE

emailovej adresy

Na základe § 102 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Oznamujeme

emailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií, pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, konaných dňa 16. marca 2019

podatelna@zazriva.com

JUDr. Matúš Mních v.r.
starosta obce Zázrivá