Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Oznamujeme, že že v termíne od: 23.07.2019 08:00:00 do: 23.07.2019 14:00:00 hod. z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.

scan oznamu vo forme pdf