Oznámenie o zverejnení počtu obyvateľov obce Zázrivá

zazriva

Obec Zázrivá, Stred 409, 027 05 Zázrivá

OZNÁMENIE
o zverejnení počtu obyvateľov obce Zázrivá

Obec Zázrivá v zmysle §171 ods. 9 a v zmysle §176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov Obce Zázrivá ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018.

Počet obyvateľov Obce Zázrivá ku dňu vyhlásenia volieb: 2603

V Zázrivej 14.08.2018

JUDr. Matúš Mních v.r. – starosta obce Zázrivá