Oznamujeme občanom

Vážení občania,
v súvislosti s ešte stále možnou hrozbou šírenia koronavírusu COVID-19 a na základe stále trvajúcej mimoriadnej situácie na území SR, oznamujeme, že Obecný úrad Zázrivá, Základná škola s materskou školou, miestna knižnica, lezecká stena, posilňovňa v budove MŠ, budú od 30.03.2020 aj naďalej uzavreté až do odvolania.

V prípade vybavenia Vašich dôležitých žiadostí, sú pracovníci obce v pracovných dňoch na obecnom úrade. Prosíme Vám, aby ste ich kontaktovali ohľadom žiadostí najskôr telefonicky, na telefónnych číslach, ktoré sú uvedené na webovej stránke obce alebo na vstupných dverách obecného úradu.

Aj naďalej je potrebné, aby sa sme sa čo najmenej zdržiavali na verejných priestranstvách, úrady a zdravotnícke zariadenia najskôr kontaktujte telefonicky. V prípade naliehavej potreby nákupu potravín a liekov, kontaktujte pracovníkov obce.

Prosíme Vás o dodržiavanie pokynov a výziev, ktoré sú šírené oznamovacími prostriedkami. Predovšetkým Vás prosíme, aby ste dodržiavali nosenie rúšok na verejnosti, rukavíc pri nákupoch a dodržiavanie odstupov medzi ľuďmi pri čakaní v radoch.

Každé jedno opatrenie má zmysel vtedy, keď sa dodržiava, aby sme chránili seba aj iných.

JUDr. Matúš Mních – starosta
– email: obeczazriva@stonline.sk
– tel.: 043/58 96 133
– mobil: 0907 887 756

Ing. Ján Žúbor – prednosta
– email: stavebnyurad@zazriva.com
-Tel: 043/58 23 231
-mobil: 0908 929 177

Ing. Andrea Mäsiarová – ekonom
– email: ekonom@zazriva.com
– tel.: 043/58 23 716

Bc. Monika Žúborová – matrika
– email: podatelna@zazriva.com
– tel.: 043/58 96 231

Mgr. Karol Karcol – sociálne veci
– emial: info@zazriva.com
– tel.: 043/58 96 130
– mobil: 0908 941 052

Mgr. Milota Papalová – kultúra
– email: kultura@zazriva.com
– tel. 043/58 23 232
– mobil: 0907 476 063

Mgr. Anna Otrubová – knižnica
– email: kniznica@zazriva.com
– tel.: 043/58 96 138