Plán dopravnej obslužnosti Žilinského samosprávneho kraja

Plán dopravnej obslužnosti je strategický dokument, ktorý analyzuje súčasný stav verejnej dopravy v Žilinskom kraji a navrhuje opatrenia pre zvýšenie jej atraktívnosti pre cestujúcich. Bude slúžiť objednávateľovi dopravy pre udeľovanie licencií, zostavovanie cestovných poriadkov, určovanie trás na spojoch a linkách vo verejnom záujme.