Plán zasadaní OZ na rok 2012

Pracovné stretnutia poslancov:

27.  1. 2012

18.  5. 2012

7.  9. 2012

30. 11. 2012

Obecné zastupiteľstvá:

9.   2. 2012

25.   5. 2012

14.   9. 2012

7.  12. 2012