Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2018

zazriva

Plán zasadaní – 2018:

Pracovné stretnutia poslancov:
16. 02. 2018
25. 05. 2018
07. 09. 2018
23. 11. 2018

Obecné zastupiteľstvá:
23. 02. 2018
08. 06. 2018
21. 09. 2018
07. 12. 2018

Na Obecnom úrade v Zázrivej od: 16.00 hod.

Plán zasadaní OZ v Zázrivej na rok 2018