PLÁN ZASADANÍ OZ V ZÁZRIVEJ NA ROK 2021

Plán zasadaní OZ – 2021:

 
Pracovné stretnutia poslancov: Obecné zastupiteľstvá:
22. 04. 2021 29. 04. 2021
10. 06. 2021 24. 06. 2021
09. 09. 2021 23. 09. 2021
25. 11. 2021 09. 12. 2021