Počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy Obce

Počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy Obce

Počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy Obce

Obec Zázrivá v zmysle §16 ods. 9 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, týmto zverejňuje počet obyvateľov Obce Zázrivá.

Počet obyvateľov Obce Zázrivá, pre voľby do orgánov samosprávy Obce, ktoré sa uskutočnia dňa 15. novembra 2014 bol k 31. decembru 2013: 2687.

starosta Obce Zázrivá – JUDr. Matúš Mních v.r.

 

Počet obyvateľov pre voľby do orgánov samosprávy Obce